Skip to main content
Unibersidad ng Pilipinas Diliman | Opisina ng Tsanselor

Silid-aklatan

Ang programang Silid-Aklatan ay pangunahing nakatuon sa pamamahagi ng mga publikasyon sa Aklatang Bayan ng SWF-UPD para sa mga silid-aklatan ng mga State Universities and Colleges (SUCs). Karaniwang nakakawing ang pagbibigay ng libro sa mga seminar o pagsasanay na isinasagawa ng SWF-UPD sa mga piling paaralan.