Skip to main content
Unibersidad ng Pilipinas Diliman | Opisina ng Tsanselor

Glosaring Pang-Administrasyon

EnglishFilipino
Academic Akademiko
Academic AffairsMga Gawaing Akademiko
AccountancyAkawntansi
AccountingAkawnting
Accounting OfficeOpisina ng Akawnting
ActingGumaganap
Acting DirectorGumaganap na Direktor
ActivitiesGawain
AdministrationAdministrasyon;Pangangasiwa
AdministrativeAdministratibo
AdministratorTagapangasiwa
AdmissionsAdmisyon
AffairsGawain
AidTulong
AlumniAlumni
Alumni AffairsGawaing Pang-alumni
Alumni RelationsUgnayang Pang-alumni
Anglo-American LiteraturePanitikang Anglo-Amerikano
Anthropology/Sociology of EducationAntropolohiya/Sosyolohiya ng Edukasyon
AntropologyAntropolohiya
AppliedAplikado
ArchaelogicalArkeolohiko
Archaeological StudiesAraling Arkeolohiko
Archaeological Studies ProgramPrograma sa Araling Arkeoloji
ArchaeologyArkeolohiya; Arkeoloji
ArchitectArkitekto
ArchitectureArkitektura
Architecture Graduate ProgramProgramang Gradwado sa Arkitektura
Architecture Undergraduate ProgramProgramang Di-gradwado sa Arkitektura
Art EducationEdukasyong Pansining
Art HistoryKasaysayang Pansining
Art Theory and CriticismTeorya at Kritisismong Pansining
ArtsSining;Arte
Arts and LettersArte at Literatura
Arts StudiesAralin sa Sining
AsiaAsya
AsianAsyano
Asian CenterSentrong Asyano
Asian Institute of TourismLinangan ng Turismo sa Asya
Asian LiteraturesPanitikang Asyano
Asian StudiesAraling Asyano
AssistantKatuwang; Pangalawa
Assistant ChairmanKatuwang na Tagapangulo
Assistant College SecretaryKatuwang na Kalihim ng Kolehiyo
Assistant Director for Test AdministrationKatuwang na Direktor para sa Pangangasiwa ng Pagsusulit
Assistant Principal for Academic ProgramPangalawang Prinsipal para sa Programang Akademiko
Assistant Principal for AdministrationPangalawang Prinsipal para sa Administrasyon
Assistant Secretary of the UniversityKatuwang na Kalihim ng Unibersidad
Assistant to the College SecretaryKatuwang ng Kalihim ng Kolehiyo
Assistant to the Dean for Academic AffairsKatuwang ng Dekano para sa mga Gawaing Akademiko
Assistant to the Dean for Research and PublicationsKatuwang ng Dekano para sa Saliksik at Publikasyon
Assistant to the DirectorKatuwang ng Direktor
Assistant University RegistrarKatuwang na Rehistrador ng Unibersidad
Assistant Vice President for Academic AffairsKatuwang na Pangalawang Pangulo para sa mga Gawaing Akademiko
Assistant Vice President for AdministrationKatuwang na Pangalawang Pangulo para sa Administrasyon
Assistant Vice President for DevelopmentKatuwang na Pangalawang Pangulo para sa Pagpapaunlad
Assistant Vice President for Planning and FinanceKatuwang na Pangalawang Pangulo para sa Pagpaplano at Pinansiya
Assistant Vice President for Public AffairsKatuwang na Pangalawang Pangulo para sa mga Gawaing Pangmadla
AssociateKawaksi
Associate Dean for Academic AffairsKawaksing Dekano para sa mga Gawaing Akademiko
Associate Dean for Administration and Extension AffairsKawaksing Dekano para sa Administrasyon at mga Gawaing Ekstensiyon
Associate Dean for Research, Creative Work and PublicationKawaksing Dekano para sa Saliksik, Malikhaing Gawain at Publikasyon
Associate Dean for ResourcesKawaksing Dekano para sa Yaman
Associate Dean for Student and Public AffairsKawaksing Dekano para sa mga Gawaing Pangmag-aaral at Pangmadla
AuditorAwditor
BachelorBatsilyer
Bachelor of Arts (Anthropology)Batsilyer sa Arte (Antropolohiya)
Bachelor of Arts (Araling Pilipino)Batsilyer sa Arte (Araling Pilipino)
Bachelor of Arts (Art Studies)Batsilyer sa Arte (Aralin sa Sining)
Bachelor of Arts (Business Economics)Batsilyer sa Arte (Ekonomikyang Pangnegosyo)
Bachelor of Arts (Comparative Literature)Batsilyer sa Arte (Komparatibong Panitikan)
Bachelor of Arts (Creative Writing)Batsilyer sa Arte (Malikhaing Pagsulat)
Bachelor of Arts (English Studies)Batsilyer sa Arte (Araling Ingles)
Bachelor of Arts (European Languages)Batsilyer sa Arte (Wikang Europeo)
Bachelor of Arts (Filipino)Batsilyer sa Arte (Filipino)
Bachelor of Arts (History)Batsilyer sa Arte (Kasaysayan)
Bachelor of Arts (Linguistics)Batsilyer sa Arte (Linggwistiks)
Bachelor of Arts (Malikhaing Pagsulat sa Filipino)Batsilyer sa Arte (Malikhaing Pagsulat sa Filipino)
Bachelor of Arts (Philosophy)Batsilyer sa Arte (Pilosopiya)
Bachelor of Arts (Political Science)Batsilyer sa Arte (Agham Pampolitika)
Bachelor of Arts (Psychology)Batsilyer sa Arte (Sikolohiya)
Bachelor of Arts (Public Administration)Batsilyer sa Arte (Administrasyong Pangmadla)
Bachelor of Arts (Sociology)Batsilyer sa Arte (Sosyolohiya)
Bachelor of Arts (Speech Communication)Batsilyer sa Arte (Komunikasyong Pasalita)
Bachelor of Arts (Theatre Arts)Batsilyer sa Arte (Sining Panteatro)
Bachelor of Arts in Broadcast CommunicationBatsilyer sa Arte ng Brodkasting
Bachelor of Arts in Communication ResearchBatsilyer sa Arte ng Saliksik sa Komunikasyon
Bachelor of Arts in FilmBatsilyer sa Arte ng Pelikula
Bachelor of Arts in JournalismBatsilyer sa Arte ng Peryodismo
Bachelor of Arts-Master of Arts Honors (Political Science)Batsilyer sa Arte-Master sa Arte may Karangalan (Agham Pampolitika)
Bachelor of Elementary EducationBatsilyer sa Edukasyong Elementarya
Bachelor of Fine Arts (Art Education)Batsilyer sa Sining Biswal (Edukasyon ukol sa Sining)
Bachelor of Fine Arts (Art History)Batsilyer sa Sining Biswal (Kasaysayang Pansining)
Bachelor of Fine Arts (Industrial Design)Batsilyer sa Sining Biswal (Disenyong Industriyal)
Bachelor of Fine Arts (Painting)Batsilyer sa Sining Biswal (Pintura)
Bachelor of Fine Arts (Sculpture)Batsilyer sa Sining Biswal (Eskultura)
Bachelor of Fine Arts (Visual Communication)Batsilyer sa Sining Biswal (Komunikasyong Biswal)
Bachelor of Landscape ArchitectureBatsilyer sa Arkitekturang Hubog-Lupa
Bachelor of Library and Information ScienceBatsilyer sa Agham ng Aklatan at Impormasyon
Bachelor of Music Batsilyer sa Musika
Bachelor of Physical EducationBatsilyer sa Edukasyong Pisikal
Bachelor of Science (Geography)Batsilyer sa Agham (Heograpiya)
Bachelor of Science (Psychology)Batsilyer sa Agham (Sikolohiya)
Bachelor of Science (Statistics)Batsilyer sa Agham (Estadistika)
Bachelor of Science in Applied PhysicsBatsilyer sa Agham ng Aplikadong Pisika
Bachelor of Science in ArchitectureBatsilyer sa Agham ng Arkitektura
Bachelor of Science in BiologyBatsilyer sa Agham ng Biyolohiya
Bachelor of Science in Business AdministrationBatsilyer sa Agham ng Administrasyong Pangnegosyo
Bachelor of Science in Business Administration & AccountancyBatsilyer sa Agham ng Administrasyong Pangnegosyo at Akawntansi
Bachelor of Science in Business EconomicsBatsilyer sa Agham ng Ekonomiks ng Negosyo
Bachelor of Science in Business ManagementBatsilyer sa Agham ng Pamamahala ng Negosyo
Bachelor of Science in Chemical EngineeringBatsilyer sa Agham ng Inhenyeriyang Kemikal
Bachelor of Science in ChemistryBatsilyer sa Agham ng Kemistri
Bachelor of Science in Civil EngineeringBatsilyer sa Agham ng Inhenyeriyang Sibil
Bachelor of Science in Clothing TechnologyBatsilyer sa Agham ng Teknolohiya ng Pananamit
Bachelor of Science in Community DevelopmentBatsilyer sa Agham ng Pagpapaunlad ng Pamayanan
Bachelor of Science in Community NutritionBatsilyer sa Agham ng Nutrisyong Pampamayanan
Bachelor of Science in Computer Engineering Batsilyer sa Agham ng Inhenyeriyang Pangkompiyuter
Bachelor of Science in Computer ScienceBatsilyer sa Agham ng Agham Pangkompiyuter
Bachelor of Science in EconomicsBatsilyer sa Agham ng Ekonomiks
Bachelor of Science in Electrical EngineeringBatsilyer sa Agham ng Inhenyeriyang Elektrikal
Bachelor of Science in Electronics & Communications EngineeringBatsilyer sa Agham ng Inhenyeriyang Elektroniks at Komunikasyon
Bachelor of Science in Family Life and Child DevelopmentBatsilyer sa Agham ng Pagpapaunlad ng Pamilya at Bata
Bachelor of Science in Food TechnologyBatsilyer sa Agham ng Teknolohiyang Pampagkain
Bachelor of Science in Geodetic EngineeringBatsilyer sa Agham ng Inhenyeriyang Heodetiko
Bachelor of Science in GeologyBatsilyer sa Agham ng Heolohiya
Bachelor of Science in Home EconomicsBatsilyer sa Agham ng Ekonomiyang Pantahanan
Bachelor of Science in Hotel, Restaurant and Institution ManagementBatsilyer sa Agham ng Pamamahala ng Hotel, Restoran at Institusyon
Bachelor of Science in Industrial EngineeringBatsilyer sa Agham ng Inhenyeriyang Industriyal
Bachelor of Science in Interior DesignBatsilyer sa Agham ng Disenyong Panloob
Bachelor of Science in Materials EngineeringBatsilyer sa Agham ng Inhenyeriya sa Materyales
Bachelor of Science in MathematicsBatsilyer sa Agham ng Matematika
Bachelor of Science in Mechanical EngineeringBatsilyer sa Agham ng Inhenyeriyang Mekanikal
Bachelor of Science in Metallurgical EngineeringBatsilyer sa Agham ng Inhenyeriyang Metalurhiko
Bachelor of Science in Mining EngineeringBatsilyer sa Agham ng Inhenyeriya sa Pagmimina
Bachelor of Science in Molecular Biology & BiotechnologyBatsilyer sa Agham ng Biyolohiyang Molekular at Biyoteknolohiya
Bachelor of Science in PhysicsBatsilyer sa Agham ng Pisika
Bachelor of Science in Social WorkBatsilyer sa Agham ng Gawaing Panlipunan
Bachelor of Science in TourismBatsilyer sa Agham ng Turismo
Bachelor of Secondary EducationBatsilyer sa Edukasyong Sekundarya
Bachelor of Sports ScienceBatsilyer sa Agham ng Isports
Balay Kalinaw and UP Balay InternationalBalay Kalinaw at UP Balay Internasyonal
Biology Biyolohiya
Biology EducationEdukasyong Pambiyolohiya
BoardLupon
Board of RegentsLupon ng mga Rehente
Broadcast CommunicationBrodkasting; Komunikasyong Isinasahimpapawid
BudgetBadyet
BuildingGusali
Building Research ServicesMga Serbisyo sa Saliksik Panggusali
Building TechnologyTeknolohiyang Panggusali
BusinessNegosyo:Pangnegosyo
Business AdministrationAdministrasyong Pangnegosyo
Business ConcessionKonsesyon sa Negosyo
Business Concession OfficeOpisina ng Pangnegosyong Konsesyon
Business EconomicsEkonomiks ng Negosyo
Campus Kampus
Campus Maintenance officeOpisina ng Pangangalaga sa Kampus
CashPananalapi
Cash OfficeOpisina ng Pananalapi
CenterSentro
Center for Industry, Productivity, and CompetitivenessSentro ng Industriya, Produktibidad at Kompetitibidad
Center for International StudiesSentro ng Araling Internasyonal
Center for Labor and Grassroots InitiativesSentro ng Paggawa at Inisyatibang Pangnakararami
Center for Labor JusticeSentro ng Katarungan sa Paggawa
Center for Local and Regional GovernanceSentro ng Lokal at Rehiyonal na Pamamahala
Center for Policy and Executive DevelopmentSentro ng Pagpapaunlad ng Patakaran at Pamamalakad
Center for Public Administration and Governance EducationSentro ng Administrasyong Pangmadla at Edukasyon sa Pamamahala
CertificateSertipiko
Certificate in Building TechnologySertipiko sa Teknolohiya ng Gusali
Certificate in Fine Arts (Industrial Design)Sertipiko sa Sining Biswal (Disenyong Industriyal)
Certificate in Fine Arts (Sculpture)Sertipiko sa Sining Biswal (Eskultura)
Certificate in Fine Arts (Visual Communication)Sertipiko sa Sining Biswal (Komunikasyong Biswal)
Certificate in Fine Arts(Painting)Sertipiko sa Sining Biswal (Pintura)
Certificate in MusicSertipiko sa Musika
Certificate in Sports StudiesSertipiko sa Araling Isports
Certificate in Theatre Arts (Performance)Sertipiko sa Sining Panteatro (Pagtatanghal)
Certificate in Theatre Arts (Technical Theater and Management)Sertipiko sa Sining Panteatro (Teatrong Teknikal at Pamamahala)
CertificationSertipikasyon
ChairmanTagapangulo
Office of the ChairmanOpisina ng Tagapangulo
ChairpersonTagapangulo
ChancellorTsanselor
CHED Zonal Research ProgramPansonang Programa sa Saliksik ng CHED
ChemicalKemikal
Chemistry Kemistri:Pangkemistri
Chemistry EducationEdukasyong Pangkemistri
ChildBata
Child Development CenterSentro ng Pagpapaunlad ng Bata
ChildhoodBata
ChinaTsina
China StudiesAralin ukol sa Tsina
CivilSibil
ClothingPananamit
Clothing TechnologyTeknolohiya ng Pananamit
ClusterPangkat
Cluster Area CoordinatorTagapag-ugnay ng Pangkat ng Larang
CollegeKolehiyo
College of ArchitectureKolehiyo ng Arkitektura
College of Arts and LettersKolehiyo ng Arte at Literatura
College of Business AdministrationKolehiyo ng Administrasyong Pangnegosyo
College of EducationKolehiyo ng Edukasyon
College of EngineeringKolehiyo ng Inhenyeriya
College of Fine ArtsKolehiyo ng Sining Biswal
College of Home EconomicsKolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan
College of Human kineticsKolehiyo ng Kinetikang Pantao
College of LawKolehiyo ng Batas
College of Mass CommunicationKolehiyo ng Komunikasyong Pangmadla
College of MusicKolehiyo ng Musika
College of ScienceKolehiyo ng Agham
College of Social Sciences and PhilosophyKolehiyo ng Agham Panlipunan at Pilosopiya
College of Social Work and Community DevelopmentKolehiyo ng Gawaing Panlipunan at Pagpapaunlad ng Pamayanan
College Secretary and DirectorKalihim ng Kolehiyo at Direktor
COLLEGES AND UNITS IN DILIMANMGA KOLEHIYO AT IBA PANG YUNIT SA DILIMAN
CommunicationKomunikasyon
Communication ArtsSining ng Kommunikasyon
Communication ResearchSaliksik sa Kommunikasyon
CommunityPamayanan
Community AffairsGawaing Pampamayanan
Community DevelopmentPagpapaunlad ng Pamayanan
Community NutritionNutrisyong Pampamayanan
Community OrganizingPag-oorganisa ng Pamayanan
Community RelationUgnayang Pampamayanan
Comparastive LiteratureKomparang Panitikan
ComparativeKomparatibo
CompetitivenessKompetitibidad
Composition DepartmentKagawaran ng Komposisyon
ComputerKompiyuter
ComputingKompiyuting
Conducting and Choral Ensemble DepartmentKagawaran ng Pagkompas at Konhunto
ControllershipPangangasiwa
CoordinationKoordinasyon
CoordinatorTagapag-ugnay
Coordinator for Administration and ExtensionTagapag-ugnay para sa Administrasyon at Ekstensiyon
Coordinator for Alumni RelationsTagapag-ugnay para sa mga Ugnayang Pang-alumni
Coordinator for Computer SystemsTagapag-ugnay para sa mga Sistemang Pangkompiyuter
Coordinator for Graduate Program and ResearchTagapag-ugnay para sa Programang Gradwado at Saliksik
Coordinator for Graduate Studies ProgramTagapag-ugnay para sa Programa sa Araling Gradwado
Coordinator for Speech Communication ProgramTagapag-ugnay para sa Programa sa Komunikasyong Pasalita
Coordinator for Student AffairsTagapag-ugnay para sa mga Gawaing Pangmag-aaral
Coordinator for Undergraduate and GE ProgramsTagapag-ugnay para sa mga Programang Di-gradwado at Pangkalahatang Edukasyon
Core GroupSentrong Grupo
CouncilKonseho
CounselingPamamatnubay
CounselorTagapatnubay
Counselor EducationEdukasyong Pantagapatnubay
CreativeMalikhain
Creative WorksMalikhaing Gawain
Creative WritingMalikhaing Pagsulat
Creative Writing InstituteLinangan ng Malikhaing Pagsulat
CriticismKritisismo
CultureKultura
CurriculumKurikulum
Curriculum StudiesAralin ukol sa Kurikulum
Curriculum Studies and Educational FoundationAralin ukol sa Kurikulum at Pundasyong Pang-edukasyon
DeanDekano;Dekana
DepartmentKagawaran
Department of Accounting and FinanceKagawaran ng Akawnting at Pinansiya
Department of AnthropologyKagawaran ng Antropolohiya
Department of Art StudiesKagawaran ng Aralin sa Sining
Department of Art Theory and Art HistoryKagawaran ng Teoryang Pansining at Kasaysayang Pansining
Department of Broadcast CommunicationKagawaran ng Brodkasting
Department of Business AdministrationKagawaran ng Administrasyong Pangnegosyo
Department of Chemical EngineeringKagawaran ng Inhenyeriyang Kemikal
Department of Civil EngineeringKagawaran ng Inhenyeriyang Sibil
Department of Clothing,Textiles and Interior DesignKagawaran ng Pananamit at Disenyong Panloob
Department of Communication Arts in EnglishKagawaran ng Sining ng Komunikasyon sa Ingles
Department of Communication Arts in FilipinoKagawaran ng Sining ng Komunikasyon sa Filipino
Department of Communication ResearchKagawaran ng Saliksik sa Komunikasyon
Department of Community DevelopmentKagawaran ng Pagpapaunlad ng Pamayanan
Department of Computer ScienceKagawaran ng Agham Pangkompiyuter
Department of EconomicsKagawaran ng Ekonomiks
Department of Electrical and Electronics EngineeringKagawaran ng Inhenyeriyang Elektrikal at Elektroniks
Department of Engineering SciencesKagawaran ng mga Agham sa Inhenyeriya
Department of English and Comparative LiteratureKagawaran ng Ingles at Komparatibong Panitikan
Department of European LanguagesKagawaran ng mga Wikang Europeo
Department of Family Life and Child Development Kagawaran ng Pagpapaunlad ng Pamilya at Bata
Department of Filipino and Philippine LiteratureKagawaran ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas
Department of Food Science and NutritionKagawaran ng Agham sa Pagkain at Nutrisyon
Department of Geodetic EngineeringKagawaran ng Inhenyeriyang Heodetiko
Department of GeographyKagawaran ng Heograpiya
Department of Graduate StudiesKagawaran ng Araling Gradwado
Department of Health and Physical EducationKagawaran ng Kalusugan at Edukasyong Pisikal
Department of HistoryKagawaran ng Kasaysayan
Department of Home Economics Education Kagawaran ng Edukasyon sa Ekonomiyang Pantahanan
Department of Hotel, Restaurant and Institutional ManagementKagawaran ng Pamamahala sa Hotel, Restoran at Institusyon
Department of Industrial Engineering and Operation ResearchKagawaran ng Inhenyeriyang Industriyal at Saliksik ukol sa Operasyon
Department of JournalismKagawaran ng Peryodismo
Department of LinguisticsKagawaran ng Linggwistiks
Department of Mechanical EngineeringKagawaran ng Inhenyeriyang Mekanikal
Department of Military Science and TacticsKagawaran ng Agham at Taktikang Pangmilitar
Department of Mining, Metallurgical and Materials EngineeringKagawaran ng Inhenyeriya sa Pagmimina, Metalurhiya at Materyales
Department of PhilosophyKagawaran ng Pilosopiya
Department of Physical EducationKagawaran ng Edukasyong Pisikal
Department of Political ScienceKagawaran ng Agham Pampolitika
Department of Practical ArtsKagawaran ng Sining Praktika
Department of PsychologyKagawaran ng Sikolohiya
Department of ScienceKagawaran ng Agham
Department of Social StudiesKagawaran ng Araling Panlipunan
Department of Social Work Kagawaran ng Gawaing Panlipunan
Department of SociologyKagawaran ng Sosyolohiya
Department of Speech Communication and Theater ArtsKagawaran ng Komunikasyong Pasalita at Sining Panteatro
Department of Sports ScienceKagawaran ng Agham sa Isports
Department of String and Chamber MusicKagawaran ng Kuwerdas at Musikang Pangkamara
Department of Studio ArtsKagawaran ng Sining sa Estudyo
Department of Visual CommunicationKagawaran ng Komunikasyong Biswal
Department of Voice Music Theater and DanceKagawaran ng Tinig, Musikang Panteatro at Sayaw
Department of Women and Development StudiesKagawaran ng Aralin ukol sa Kababaihan at Kaunlaran
DeputyPangalawa
Deputy DirectorPangalawang Direktor
Deputy Director and Program SecretaryPangalawang Direktor at Kalihim ng Programa
Deputy Director for Academic AffairsPangalawang Direktor para sa mga Gawaing Akademiko
Deputy Director for AdministrationPangalawang Direktor para sa Administrasyon
Deputy Director for Bolinao Marine LaboratoryPangalawang Direktor para sa Laboratoryong Pandagat sa Bolinao
Deputy Director for Facilities and ResourcesPangalawang Direktor para sa Pasilidad at Yaman
Deputy Director for InstructionPangalawang Direktor para sa Instruksiyon
Deputy Director for MarketingPangalawang Direktor para sa Marketing
Deputy Director for ResearchPangalawang Direktor para sa Saliksik
Deputy Director for Research and DevelopmentPangalawang Direktor para sa Saliksik at Pagpapaunlad
Deputy Director for Research and ExtensionPangalawang Direktor para sa Saliksik at Ekstensiyon
Deputy Director for Research and PublicationPangalawang Direktor para sa Saliksik at Publikasyon
Deputy Director for Training and OutreachPangalawang Direktor para sa Pagsasanay at Pakikibahagi
Deputy Executive DirectorPangalawang Tagapagpaganap na Direktor
DesignDisenyo
DevelopmentPag-unlad;Pagpapaunlad;Pangkaunlaran
Diliman Budge OfficeOpisina ng Badyet ng Diliman
Diliman Interactive Learning CenterSentro ng Inter-aktibong Pagkatuto ng Diliman
Diliman Legal OfficeOpisinang Pambatas ng Diliman
DiplomaDiploma
Diploma in ArchaeologyDiploma sa Arkeoloji
Diploma in BioethicsDiploma sa Biyoetika
Diploma in BiologyDiploma sa Biyolohiya
Diploma in ChemistryDiploma sa Kemistri
Diploma in Community DevelopmentDiploma sa Pagpapaunlad ng Pamayanan
Diploma in Community OrganizingDiploma sa Pag-oorganisa ng Pamayanan
Diploma in Creative and Performing Musical ArtsDiploma sa Malikhain at Patanghal na Sining ng Musika
Diploma in Early Childhood Development Diploma sa Pagpapaunlad ng Bata
Diploma in Engineering (Water Resources)Diploma sa Inhenyeriya (Yamang Tubig)
Diploma in Environmental ScienceDiploma sa Agham Pangkaligiran
Diploma in EthnomusicologyDiploma sa Etnomusikolohiya
Diploma in Exercise and Sports StudiesDiploma sa Aralin sa Ehersisyo at Isports
Diploma in Industrial EngineeringDiploma sa Inhenyeriyang Industriyal
Diploma in Industrial RelationsDiploma sa mga Ugnayang Industriyal
Diploma in LibrarianshipDiploma sa Pangangasiwa ng Aklatan
Diploma in MathematicsDiploma sa Matematika
Diploma in MeteorologyDiploma sa Meteorolohiya
Diploma in PhysicsDiploma sa Pisika
Diploma in Public ManagementDiploma sa Pamamahalang Pangmadla
Diploma in Remote SensingDiploma sa Remote Sensing
Diploma in Social WorkDiploma sa Gawaing Panlipunan
Diploma in Technology ManagementDiploma sa Pamamahala ng Teknolohiya
Diploma in Transportation PlanningDiploma sa Pagpaplanong Pantransportasyon
Diploma in Urban and Regional PlanningDiploma sa Pagpaplanong Urban at Rehiyonal.
Diploma in Voluntary Sector ManagementDiploma sa Pamamahala ng Boluntaryong Sektor
Diploma in Women and DevelopmentDiploma sa Kababaihan at Pag-unlad
DirectorDirektor
Director for Alumni Relations and Resource GenerationDirektor para sa Ugnayang Pang-alumni at Pangangalap ng Yaman
Director for Extension ServicesDirektor para sa mga Serbisyong Ekstensiyon
Director for FinanceDirektor para sa Pinansiya
Director for Graduate Admissions and FellowshipDirektor para sa Pagtanggap sa Programang Gradwado at Fellowship
Director for Graduate StudiesDirektor para sa Araling Gradwado
Director for Public AffairsDirektor para sa mga Gawaing Pangmadla
Director for ResearchDirektor para sa Saliksik
Director for Statistical Computing LaboratoriesDirektor para sa mga Laboratoryo sa Estadistikang Kompiyuting
Director for Undergraduate StudiesDirektor para sa Araling Di-gradwado
Director of Graduate StudiesDirektor sa Araling Gradwado
Director of Research and PublicationDirektor sa Saliksik at Publikasyon
Director of TrainingDirektor sa Pagsasanay
Director of Undergraduate StudiesDirektor sa Araling Di-gradwado
DisseminationPagpapalaganap
DivisionSangay
Division of Academic AffairsSangay ng mga Gawaing Akademiko
Division of Curriculum and InstructionSangay ng Kurikulum at Instruksiyon
Division of Education Leadership and Professional ServicesSangay ng Pamumuno sa Edukasyon at mga Serbisyong Propesyonal
DoctorDoktorado
Doctor of Engineering (Chemical Engineering)Doktorado sa Inhenyeriya (Inhenyeriyang Kemikal)
Doctor of Engineering (Electrical & Electronics Engineering)Doktorado sa Inhenyeriya (Inhenyeriyang Elektrikal at Elektroniks)
Doctor of Philosophy (Anthropology)Doktorado sa Pilosopiya (Antropolohiya)
Doctor of Philosophy (Biology)Doktorado sa Pilosopiya (Biyolohiya)
Doctor of Philosophy (Business Administration)Doktorado sa Pilosopiya (Administrasyong Pangnegosyo)
Doctor of Philosophy (Chemical Engineering)Doktorado sa Pilosopiya (Inhenyeriyang Kemikal)
Doctor of Philosophy (Chemistry)Doktorado sa Pilosopiya (Kemistri)
Doctor of Philosophy (Civil Engineering)Doktorado sa Pilosopiya (Inhenyeriyang Sibil)
Doctor of Philosophy (Communication)Doktorado sa Pilosopiya (Komunikasyon)
Doctor of Philosophy (Comparative Literature)Doktorado sa Pilosopiya (Komparatibong Panitikan)
Doctor of Philosophy (Creative Writing)Doktorado sa Pilosopiya (Malikhaing Pagsulat)
Doctor of Philosophy (Economics)Doktorado sa Pilosopiya (Ekonomiks)
Doctor of Philosophy (Electrical & Electronics Engineering)Doktorado sa Pilosopiya (Inhenyeriyang Elektrikal at Elektroniks)
Doctor of Philosophy (Energy Engineering)Doktorado sa Pilosopiya (Inhenyeriya sa Enerhiya)
Doctor of Philosophy (English Studies)Doktorado sa Pilosopiya (Araling Ingles)
Doctor of Philosophy (Environmental Engineering)Doktorado sa Pilosopiya (Inhenyeriyang Pangkaligiran)
Doctor of Philosophy (Environmental Science)Doktorado sa Pilosopiya (Agham Pangkaligiran)
Doctor of Philosophy (Filipino)Doktorado sa Pilosopiya (Filipino)
Doctor of Philosophy (Food Science)Doktorado sa Pilosopiya (Agham ng Pagkain)
Doctor of Philosophy (Geology)Doktorado sa Pilosopiya (Heolohiya)
Doctor of Philosophy (Hispanic Literature)Doktorado sa Pilosopiya (Panitikang Hispaniko)
Doctor of Philosophy (History)Doktorado sa Pilosopiya (Kasaysayan)
Doctor of Philosophy (Home Economics)Doktorado sa Pilosopiya (Ekonomiyang Pantahanan)
Doctor of Philosophy (Linguistics)Doktorado sa Pilosopiya (Linggwistiks)
Doctor of Philosophy (Marine Science)Doktorado sa Pilosopiya (Agham Pandagat)
Doctor of Philosophy (Materials Science and Engineering)Doktorado sa Pilosopiya (Agham at Inhenyeriya sa Materyales)
Doctor of Philosophy (Mathematics)Doktorado sa Pilosopiya (Matematika)
Doctor of Philosophy (Meteorology)Doktorado sa Pilosopiya (Meteoreolohiya)
Doctor of Philosophy (Molecular Biology & Biotechnology)Doktorado sa Pilosopiya (Biyolohiyang Molekular at Biyoteknolohiya)
Doctor of Philosophy (Nutrition)Doktorado sa Pilosopiya (Nutrisyon)
Doctor of Philosophy (Philippine Studies)Doktorado sa Pilosopiya (Filipinolohiya)
Doctor of Philosophy (Philippine Studies)Doktorado sa Pilosopiya (Araling Pilipino)
Doctor of Philosophy (Physics)Doktorado sa Pilosopiya (Pisika)
Doctor of Philosophy (Political Science)Doktorado sa Pilosopiya (Agham Pampolitika)
Doctor of Philosophy (Psychology)Doktorado sa Pilosopiya (Sikolohiya)
Doctor of Philosophy (Sociology)Doktorado sa Pilosopiya (Sosyolohiya)
Doctor of Philosophy (Statistics)Doktorado sa Pilosopiya (Estadistika)
Doctor of Philosophy (Urban and Regional Planning)Doktorado sa Pilosopiya (Pagpaplanong Urban at Rehiyonal)
Doctor of Philosophy in EducationDoktorado sa Pilosopiya ng Edukasyon
Doctor of Philosophy in PhilosophyDoktorado sa Pilosopiya ng Pilosopiya
Doctor of Public AdministrationDoktorado sa Administrasyong Pangmadla
DOST Core GroupSentrong Grupo ng DOST
Early GradesPangunahing Antas(K-2)
EconomicsEkonomiya(ie.Pantahanan);Ekonomiks
EducationEdukasyon
Education PsychologySikolohiyang Pang-edukasyon
Education TechnologyTeknolohiyang Pang-edukasyon
EducationalPang-edukasyon
Educational AdministrationAdministrasyong Pang-edukasyon
Educational LeadershipPamumuno sa Edukasyon
Educational PsychologySikolohiya ng Edukasyon
ElectricalElektrikal
ElectronicsElektroniks
ElementaryElementarya
Elementary EducationEdukasyong Pang-elementarya
Energy and Environmental Engineering ProgramPrograma ng Inhenyeriyang Pang-enerhiya at Pangkaligiran
Energy EngineeringInhenyeriyang Pang-enerhiya
EngineeringInhenyeriya
EnglishIngles
English LanguageWikang Ingles
English StudiesAraling Ingles
English TranslationSalin sa Ingles
EnvironmentalPangkaligiran
Environmental EducationEdukasyong Pangkaligiran
Environmental EngineeringInhenyeriyang Pangkaligiran
Ethnomusicology CenterSentro ng Etnomusikolohiya
EuropeanEuropeo
European LanguagesWikang Europeo
European LiteraturesPanitikang Europeo
EvaluationPagtat
ExecutiveTagapagpaganap
Executive DirectorTagapagpaganap na Direktor
ExerciseEhersisyo
ExtensionEkstensiyon
Extension CoordinationKoordinasyon sa Ekstensiyon
Extension ProgramProgramang Ekstensiyon
Extension ProgramsMga Programang Ekstensiyon
FacultyGuro; Kaguruan
Faculty Assistant to the Computing LaboratoryKatuwang na Guro para sa Laboratoryo sa Kompiyuting
Faculty CoordinatorTagapag-ugnay na Guro
Faculty Coordinator for Academic Programs and ResearchTagapag-ugnay na Guro para sa Akademikong Programa at Saliksik
Faculty Coordinator for Film and Theater ExtensionTagapag-ugnay na Guro para sa Gawaing Ekstensiyon sa Pelikula at Teatro
Faculty Coordinator for ResearchTagapag-ugnay na Guro para sa Saliksik
Faculty CounselorTagapayong Guro
Faculty RegentRehente ng Kaguruan
Faculty Regent Office Opisina ng Rehente ng Kaguruan
Faculty-in-ChargeTagapamahalang Guro
FamilyPamilya
Fieldwork CoordinatorTagapag-ugnay ng Gawaing Panlarang
FilipinoFilipino
Film InstituteInstityut ng Pelikula
FinancePinansiya
Finance OfficeOpisina ng Pinansiya
FinancialPinansiyal
Fine ArtsPinong Sining; Sining Biswal
FoodPagkain; Pampagkain
Food ScienceAgham Pampagkain
Food ServiceSerbisyong Pampagkain
Food TechnologyTeknolohiyang Pampagkain
ForeignPanlabas
Foreign RelationsUgnayang Panlabas
FoundationPundasyon
FrenchPranses
French LanguageWikang Pranses
FundPondo
G.E. Program CoordinatorTagapag-ugnay ng Programa sa Pangkalahatang Edukasyon
GenderKasarian
Gender OfficeOpisina ukol sa Kasarian
GeodesyHeodesiya
Geodetic EngineeringInhenyeriyang Heodetiko
GermanAleman
GovernmentPamahalaan
GradeGrado
GraduateGradwado
Graduate ProgramProgramang Gradwado
Graduate Program CoordinatorTagapag-ugnay ng Programang Gradwado
Graduate SchoolPaaralang Gradwado
Graduate StudiesAraling Gradwado
Graduate Studies OfficeOpisina ng Araling Gradwado
Grassroots InitiativesInisyatibang Pangnakararami
GuidanceGabay; Paggabay
HeadPuno
Head of the SecretariatPuno ng Kalihiman
HealthKalusugan; Pangkalusugan
Health EducationEdukasyong Pangkalusugan
Health Education, Science Education and Social StudiesEdukasyong Pangkalusugan, Edukasyong Pang-agham at Araling Panlipunan
Health ServiceSerbisyong Pangkalusugan
HispanicHispaniko
Hispanic LiteraturePanitikang Hispaniko
HistoryKasaysayan
History & Philosophy of EducationKasaysayan at Pilosopiya ng Edukasyon
HomePantahanan
Home EconomicsEkonomiyang Pantahanan
HospitalizationPagpapaospital
HotelHotel
HousingPabahay
Housing OfficeOpisina ng Pabahay
Human KineticsKinetikang Pantao
Human Movement ScienceAgham ng Pagkilos ng Tao
Human ResourcesYamang Tao
Human Resources Development OfficeOpisina sa Pagpapaunlad ng Yamang Tao
Human RightsKarapatang Pantao
HydraulicIdr
ImprovementPagpapaunlad
Improvement FundPondo sa Pagpapaunlad
IndustrialIndustriyal; Pang-industriya
Industrial DesignDisenyong Industriyal
Industrial EngineeringInhenyeriyang Industriyal
Industrial RelationsUgnayang Industriyal
IndustryIndustriya
Information Impormasyon
Information OfficeOpisina ng Impormasyon
Information ScienceAgham ng Impormasyon
Information StudiesAralin sa Impormasyon
InitiativePagpapasimuno;Inisyatiba
InstituteLinangan
Institute for Small Scale IndustriesLinangan ng Maliliit na Industriya
Institute of BiologyLinangan ng Biyolohiya
Institute of ChemistryLinangan ng Kemistri
Institute of Government and Law ReformLinangan ng Reporma ukol sa Pamahalaan at Batas
Institute of Human RightsLinangan ng Karapatang Pantao
Institute of International Legal StudiesLinangan ng Internasyonal na Araling Pambatas
Institute of Islamic StudiesLinangan ng Araling Islamiko
Institute of Judicial AdministrationLinangan ng Administrasyong Panghukuman
Institute of MathematicsLinangan ng Matematika
Institute of Meteorology and OceanographyLinangan ng Meteorolohiya at Oseanograpiya
Institute of PhysicsLinangan ng Pisika
InstitutionInstitusyon
Institution ManagementPamamahala ng Institusyon
InstitutionalPang-institusyon
Institutional LingkagesUgnayan Pang-institusyon
InstructionInstruksiyon
Instructional Computer Systems CoordinatorTagapag-ugnay ng mga Sistemang Instruksiyonal sa Kompiyuter
IntegratedPinag- isa
IntegrativeMapaglangkap
Integrative and DevelopmentAraling Mapaglangkap at Pangkaunlaran
InteractiveInter-aktibo
Interactive LearningInter-aktibong Pagkatuto
InterdisciplinaryInterdisiplinaryo
InteriorPanloob
Interior DesignDisenyong Panloob
InternationalInternasyonal
International StudiesAraling Internasyonal
Islamic StudiesAraling Islamiko
JapanJapan
Japan StudiesAralin ukol sa Japan
Jorge B. Vargas MuseumMuseong Jorge B. Vargas
JournalismPeryodismo
JudicialPanghukuman
Judicial AdministrationAdministrasyong Panghukuman
K-2 DepartmentKagawaran ng Kindergarten hanggang Grado 2
KineticsKinetika
KoreaKorea
Korea StudiesAralin ukol sa Korea
LaborPaggawa
Labor JusticeKatarungan sa Paggawa
LaboratoryLaboratoryo
LandscapeHubog-lupa
Landscape ArchitectureArkitekturang Hubog-lupa
Landscape Architecture ProgramPrograma sa Hubog-lupang Arkitektura
LanguageWika
Language EducationEdukasyong Pangwika
LawBatas
Law CenterSentrong Pambatas
Law ReformReporma ukol sa Batas
LeadershipPamumuno
Leadership, Citizenship and Democracy ProgramPrograma sa Pamumuno, Pagkamamamayan at Demokrasya
LearningPagkatuto
LegalLegal; Pambatas
Legal AidTulong Legal
Legal ServicesSerbisyong Legal
Legal StudiesAraling Legal
LettersLiteratura
LibrarianTagapamahala ng Aklatan
LibrarianshipPamamahala ng Aklatan
LibraryAklatan
LinkagesUgnayan
LiteraturePanitikan
MaintenancePangangalaga
ManagementPamamahala
Marine Science InstituteLinangan ng Agham Pandagat
Mass CommunicationKomunikasyong Pangmadla
MasterMaster
Master in Asian StudiesMaster sa Araling Asyano
Master in Development EconomicsMaster sa Ekonomiks ng Pagpapaunlad
Master in International StudiesMaster sa Araling Internasyonal
Master in Philippine StudiesMaster sa Filipinolohiya
Master in Population StudiesMaster sa Aralin sa Populasyon
Master of ArchitectureMaster sa Arkitektura
Master of ArtsMaster sa Arte
Master of Arts (Anthropology)Master sa Arte (Antropolohiya)
Master of Arts (Araling Pilipino)Master sa Arte (Araling Pilipino)
Master of Arts (Archaeology)Master sa Arte (Arkeoloji)
Master of Arts (Art Studies)Master sa Arte (Aralin sa Sining)
Master of Arts (Communication: Communication Research)Master sa Arte (Komunikasyon: Saliksik sa Komunikasyon)
Master of Arts (Comparative Literature)Master sa Arte (Komparatibong Panitikan)
Master of Arts (Creative Writing)Master sa Arte (Malikhaing Pagsulat)
Master of Arts (Demography)Master sa Arte (Demograpiya)
Master of Arts (Economics)Master sa Arte (Ekonomiks)
Master of Arts (English Studies)Master sa Arte (Araling Ingles)
Master of Arts (Filipino)Master sa Arte (Filipino)
Master of Arts (French Language)Master sa Arte (Wikang Pranses)
Master of Arts (German)Master sa Arte (Aleman)
Master of Arts (History)Master sa Arte (Kasaysayan)
Master of Arts (Islamic Studies)Master sa Arte (Araling Islamiko)
Master of Arts (Linguistics)Master sa Arte (Linggwistiks)
Master of Arts (Mathematics)Master sa Arte (Matematika)
Master of Arts (Philosophy)Master sa Arte (Pilosopiya)
Master of Arts (Physics)Master sa Arte (Pisika)
Master of Arts (Political Science)Master sa Arte (Agham Pampolitika)
Master of Arts (Psychology)Master sa Arte (Sikolohiya)
Master of Arts (Sociology)Master sa Arte (Sosyolohiya)
Master of Arts (Spanish)Master sa Arte (Espanyol)
Master of Arts (Speech Communication)Master sa Arte (Komunikasyong Pasalita)
Master of Arts (Theatre Arts)Master sa Arte (Sining Panteatro)
Master of Arts (Transportation Planning)Master sa Arte (Pagpaplanong Pantransportasyon)
Master of Arts (Urban and Regional Planning)Master sa Arte (Pagpaplanong Urban at Rehiyonal)
Master of Arts (Women and Development)Master sa Arte (Kababaihan at Pag-unlad)
Master of Arts in Asian StudiesMaster sa Arte ng Araling Asyano
Master of Arts in EducationMaster sa Arte ng Edukasyon
Master of Arts in Media Studies (Broadcasting)Master sa Arte ng Araling Pangmidya (Brodkasting)
Master of Arts in Media Studies (Film)Master sa Arte ng Araling Pangmidya (Pelikula)
Master of Arts in Media Studies (Journalism)Master sa Arte ng Araling Pangmidya (Peryodismo)
Master of Arts in Philippine StudiesMaster sa Arte ng Araling Pilipino
Master of Business AdministrationMaster sa Administrasyong Pangnegosyo
Master of Community DevelopmentMaster sa Pagpapaunlad ng Pamayanan
Master of Engineering in Electrical EngineeringMaster sa Inhenyeriya ng Inhenyeriyang Elektrikal
Master of Family Life and Child DevelopmentMaster ng Pagpapaunald ng Pamilya at Bata
Master of Fine ArtsMaster sa Sining Biswal
Master of Food Service AdministrationMaster sa Administrasyon ng Serbisyong Pampagkain
Master of Home EconomicsMaster sa Agham ng Ekonomiyang Pantahanan
Master of Industrial RelationsMaster sa mga Ugnayang Industriyal
Master of Interior DesignMaster sa Disenyong Panloob
Master of Library and Information ScienceMaster sa Agham ng Aklatan at Impormasyon
Master of Management Master sa Pamamahala
Master of MusicMaster sa Musika
Master of Public AdministrationMaster sa Administrasyong Pangmadla
Master of ScienceMaster sa Agham
Master of Science (Applied Mathematics)Master sa Agham (Aplikadong Matematika)
Master of Science (Archaeology)Master sa Agham (Arkeoloji)
Master of Science (Biology)Master sa Agham (Biyolohiya)
Master of Science (Chemical Education)Master sa Agham (Edukasyong Kemikal)
Master of Science (Chemistry)Master sa Agham ng Kemistri
Master of Science (Environmental Science)Master sa Agham (Agham Pangkaligiran)
Master of Science (Food Science)Master sa Agham (Agham ng Pagkain)
Master of Science (Geography)Master sa Agham (Heograpiya)
Master of Science (Geology)Master sa Agham (Heolohiya)
Master of Science (Marine Science)Master sa Agham (Agham Pandagat)
Master of Science (Materials Science and Engineering)Master sa Agham (Agham at Inhenyeriya sa Materyales)
Master of Science (Mathematics) Master sa Agham (Matematika)
Master of Science (Meteorology)Master sa Agham (Meteorolohiya)
Master of Science (Microbiology)Master sa Agham (Mikrobiyolohiya)
Master of Science (Molecular Biology & Biotechnology)Master sa Agham (Biyolohiyang Molekular at Biyoteknolohiya)
Master of Science (Nutrition)Master sa Agham (Nutrisyon)
Master of Science (Physics)Master sa Agham (Pisika)
Master of Science (Remote Sensing)Master sa Agham (Remote Sensing)
Master of Science (Statistics)Master sa Agham (Estadistika)
Master of Science in BioethicsMaster sa Agham ng Biyoetika
Master of Science in Chemical EngineeringMaster sa Agham ng Inhenyeriyang Kemikal
Master of Science in Civil EngineeringMaster sa Agham ng Inhenyeriyang Sibil
Master of Science in Computer ScienceMaster sa Agham ng Agham Pangkompiyuter
Master of Science in Electrical EngineeringMaster sa Agham ng Inhenyeriyang Elektrikal
Master of Science in Energy EngineeringMaster sa Agham ng Inhenyeriya sa Enerhiya
Master of Science in Environmental EngineeringMaster sa Agham ng Inhenyeriyang Pangkaligiran
Master of Science in FinanceMaster sa Agham ng Pinansiya
Master of Science in Human Movement ScienceMaster sa Agham ng Agham ng Pagkilos ng Tao
Master of Science in Industrial Engineering Master sa Agham ng Inhenyeriyang Industriyal
Master of Science in Mechanical EngineeringMaster sa Agham ng Inhenyeriyang Mekanikal
Master of Science in Metallurgical EngineeringMaster sa Agham ng Inhenyeriyang Metalurhiko
Master of Science in Regional Development PlanningMaster sa Agham ng Pagpaplano sa Pagpapaunlad ng Rehiyon
Master of Science in Water ResourcesMaster sa Agham ng Yamang Tubig
Master of Social WorkMaster sa Gawaing Panlipunan
Master of StatisticsMaster sa Estadistika
Master of Technology ManagementMaster sa Pamamahala ng Teknolohiya
Master of Tropical Landscape ArchitectureMaster sa Arkitekturang Hubog-Lupang Tropiko
Materials EngineeringInhenyeriya sa Materyales
Materials ScienceAgham Pangmateryal
Mathematics EducationEdukasyong Pangmatematika
MechanicalMekanikal
Mechanical EngineeringInhenyeriyang Mekanikal
MedicalMedikal
MetallurgicalMetalurhiko
Metallurgical EngineeringInhenyeriyang Metalurhiko
MiningPagmimina
Mining EngineeringInhenyeriya ng Pagmimina
MonitoringTagapagsubaybay
MovementPagkilos
MuseumMuseo
MusicMusika
Music Education DepartmentKagawaran ng Edukasyong Pangmusika
Music ResearchSaliksik Pangmusika
National Center for Transportation StudiesPambansang Sentro ng Aralin sa Transportasyon
National College of Public Administration and GovernancePambansang Kolehiyo ng Administrasyong Pangmadla at Pamamahala
National Engineering CenterPambansang Sentro ng Inhenyeriya
National Hydraulic Research CenterPambansang Sentro ng Idr
National Institute for Science and Mathematics EducationPambansang Linangan sa Pagpapaunlad ng Pagtuturo ng Agham at Matematika
National Institute of Geological SciencePambansang Linangan ng Agham Heolohiko
National Institute of Molecular Biology and BiotechnologyPambansang Linangan ng Biyolohiyang Molekular at Biyoteknolohiya
National Institute of PhysicsPambansang Linangan ng Pisika
Natural Sciences Research InstituteLinangan ng Saliksik sa mga Likas na Agham
Non-formalDi-pormal
Non-formal EducationDi-pormal na Edukasyon
NutritionNutrisyon
OfficeOpisina
Office for Initiatives in Culture and the ArtsOpisina ng Inisyatiba para sa Kultura at mga Sining
Office for the Vice President for DevelopmentOpisina ng Pangalawang Pangulo para sa Pagpapaunlad
Office of Alumni RelationsOpisina ng mga Ugnayang Pang-alumni
Office of Community and Extension ServicesOpisina ng mga Serbisyong Pampamayanan at Ekstensyon
Office of Counseling and GuidanceOpisina ng Pamamatnubay at Gabay
Office of Extension CoordinationOpisina ng Koordinasyon sa Ekstensiyon
Office of Extension, Research and PublicationOpisina ng Ekstensiyon, Saliksik at Publikasyon
Office of Institutional LinkagesOpisina ng mga Ugnayang Institusyonal
Office of Legal AidOpisina ng Tulong Legal
Office of Legal ServicesOpisina ng mga Serbisyong Legal
Office of National Administrative RegisterOpisina ng Pambansang Rehistrong Pang-administrasyon
Office of Reaserch and PublicationsOpisina ng Saliksik at Publikasyon
Office of Scholarships and Student ServicesOpisina ng mga Iskolarsyip at Serbisyong Pangmag-aaral
Office of Student ActivitiesOpisina ng mga Gawain ng Mag-aaral
Office of Student HousingOpisina ng Pabahay para sa Mag-aaral
Office of the Campus ArchitectOpisina ng Arkitekto sa Kampus
Office of the ChancellorOpisina ng Tsanselor
Office of the DeanOpisina ng Dekano
Office of the Director of InstructionOpisina ng Direktor ng Instruksiyon
Office of the MasterOpisina ng Programang Pangmaster
Office of the PresidentOpisina ng Pangulo
Office of the Secretary of the UniversityOpisina ng Kalihim ng Unibersidad
Office of the Student RegentOpisina ng Rehente ng Mag-aaral
Office of the University RegistrarOpisina ng Rehistrador ng Unibersidad
Office of the Vice President for Academic Affairs Opisina ng Pangalawang Pangulo para sa mga Gawaing Akademiko
Office of the Vice President for AdministrationOpisina ng Pangalawang Pangulo para sa Administrasyon
Office of the Vice President for Legal Affairs Opisina ng Pangalawang Pangulo para sa mga Gawaing Legal
Office of the Vice President for Planning and FinanceOpisina ng Pangalawang Pangulo para sa Pagpaplano at Pinansiya
Office of the Vice President for Public AffairsOpisina ng Pangalawang Pangulo para sa mga Gawaing Pangmadla
Office of the Vice-Chancellor for Academic AffairsOpisina ng Bise-Tsanselor para sa Gawaing Akademiko
Office of the Vice-Chancellor for AdministrationOpisina ng Bise-Tsanselor para sa Administrasyon
Office of the Vice-Chancellor for Community AffairsOpisina ng Bise-Tsanselor para sa mga Gawaing Pampamayanan
Office of the Vice-Chancellor for Research and DevelopmentOpisina ng Bise-Tsanselor para sa Saliksik at Pagpapaunlad
Office of the Vice-Chancellor for Student AffairsOpisina ng Bise-Tsanselor para sa mga Gawaing Pangmag-aaral
Office of Undergraduate ProgramsOpisina ng mga Programang Di-gradwado
Officer-in-ChargeTagapamahalang Opisyal
OperationsOperasyon
Operations ResearchSaliksik ukol sa Operasyon
OrganizingPag-oorganisa
PABX and Chief, UtilitiesMonitoring TeamPABX at Hepe ng Pangkat na Tagapagsubaybay sa mga Kagamitan
PaintingPagpinta
Panitikan Program CoordinatorTagapag-ugnay ng Programang Panitikan
PerformancePagtatanghal
Permanent SecretariatPamalagiang Kalihiman
Personnel ClearanceClearance sa Kawani
PhD ProgramProgramang PhD
PhilippinePilipinas
Philippine ArtSining ng Pilipinas
Philippine External RelationsUgnayang Panlabas ng Pilipinas
Philippine LiteraturePanitikang Pilipino
Philippine Literature in English and in English TranslationPanitikan ng Pilipinas sa Ingles at Salin sa Ingles
Philippine Society and CultureLipunan at Kulturang Pilipino
Philippine StudiesAraling Pilipino; Filipinolohiya
PhilosophyPilosopiya
Philosophy of EducationPilosopiya ng Edukasyon
PhotogrammetryPotogrametriya
PhysicalPisikal
Physical EducationEdukasyong Pisikal
PhysicsPisika
Physics EducationEdukasyong Pampisika
Piano DepartmentKagawaran ng Piyano
PlanningPagpaplano
PolicePulisya
Population InstituteLinangan ng Populasyon
PracticalPraktikal
Practical ArtsSining Praktika
PresidentPangulo
Presidential Assistant for Financial and Budget Planning ManagementKatuwang ng Pangulo para sa Pamamahala ng Pinansiya at Pagpaplano ng Badyet
PressLimbagan
PrincipalPrinsipal
ProductivityProduktibidad
ProfessionalPropesyonal
Professional MasterPropesyonal na Master sa Aplikadong Matematika
Professional ServicesSerbisyong Propesyonal
ProgramPrograma
Program CoordinatorTagapag-ugnay ng Programa
Program Development AssociateKawaksi sa Pagpapaunlad ng Programa
ProjectProyekto
Project Development AdviserTagapayo sa Pagpapaunlad ng Proyekto
Project ManagementPamamahala ng Proyekto
Project Management and Resource Generation OfficeOpisina ng Pamamahala ng Proyekto at Pagpapalago ng Yaman
PropertyAri-arian
Property ManagementPamamahala ng Ari-arian
ProvidentInimpok
PsychologySikolohiya
PublicPagmadla
Public AffairsGawaing Pangmadla
Public Affairs OfficeOpisina ng mga Gawaing Publiko
PublicationsPublikasyon
ReadingPagbabasa; Pagbasa
Reading EducationEdukasyon sa Pagbasa
Reading, Teaching in the Early Grades, Art and LanguagePagbabasa, Pagtuturo sa Pangunahing antas (K-2), Sining at Wika
RecreationLibangan
ReformReporma
RegentsRehente
RegionalRehiyonal
RegistrarRehistrador
RegistrationRehistrasyon; Pagpaparehistro
RelationsUgnayan
Remote SensingRemote Sensing; Pangmalayuang Galugad
ResearchSaliksik
Research and EvaluationSaliksik at Pagtat
Research and PublicationsSaliksik at Publikasyon
Research CoordinatorTagapag-ugnay sa Saliksik
Research DisseminationPagpapalaganap ng Saliksik
Research Dissemination and Utilization OfficeOpisina ng Pagpapalaganap at Paggamit ng Saliksik
Research OfficeOpisina sa Saliksik
Research ProgramPrograma sa Saliksik
Research, Creative Works and PublicationsSaliksik, Malikhaing Gawain at Publikasyon
Resource GenerationPagpapalago ng Yaman
ResourcesYaman
RestaurantRestoran
RightsKarapatan
ScholarshipIskolarsyip
SchoolPaaralan
School of EconomicsPaaralan ng Ekonomiks
School of Labor and Industrial RelationsPaaralan ng Paggawa at mga Ugnayang Industriyal
School of Library and Information StudiesPaaralan ng Aralin sa Aklatan at Impormasyon
School of StatisticsPaaralan ng Estadistika
School of Urban and Regional PlanningPaaralan ng Pagpaplanong Urban at Rehiyonal
ScienceAgham
Science EducationEdukasyong Pang-agham
SculptureEskultura
SecondarySekundarya
Secondary EducationEdukasyong Sekundarya
SecretariatKalihiman
SecretaryKalihim
Secretary of the University and of the BORKalihim ng Unibersidad at ng Lupon ng mga Rehente
Sentro ng Wikang FilipinoSentro ng Wikang Filipino
Sertipiko sa Malikhaing Pagsulat sa FilipinoSertipiko sa Malikhaing Pagsulat sa Filipino
ServicesSerbisyo
Sexual HarassmentPang-aabusong Seksuwal
SocialPanlipunan
Social StudiesAraling Panlipunan
Social Studies EducationEdukasyong Pang-araling Panlipunan
Social WorkGawaing Panlipunan
Socio-cultural StudiesAraling Sosyo-kultural
SociologySosyolohiya
SoutheastTimog-silangan
Southeast Asia StudiesAralin ukol sa Timog-silangang Asya
SpanishEspanyol
SpecialEspesyal
Special EdukasyonEspesyal na Edukasyon
SpeechPasalita
Speech CommunicationKomunikasyong Pasalita
SportsIsports
Sports ScienceAgham ng Isports
Sports StudiesAraling Isports
StaffKawani
StatisticsEstadistika
StudentMag-aaral
Student AffairsMga Gawaing Pangmag-aaral
Student Disciplinary TribunalHukuman ng Disiplinang Pangmag-aaral
Student Loan BoardLupon ng Pagpapautang sa Mag-aaral
Student Relations OfficeOpisina para sa mga Ugnayang Pangmag-aaral
Student Relations OfficerOpisyal para sa Ugnayang Pangmag-aaral
Student Relations ProgramPrograma sa mga Ugnayang Pangmag-aaral
Student ServicesSerbisyong Pangmag-aral
Student Services and Guidance DepartmentKagawaran ng Paglilingkod at Paggabay sa Mag-aaral
Student TeachingPagtuturo ng mga Mag-aaral
Student Teaching CoordinatorTagapag-ugnay sa Pagtuturo ng mga Mag-aaral
Students RelationsUgnayan Pangmag-aral
StudiesAralin
Studio ArtsSining sa Estudyo
SupplySuplay
Supply and Property Management OfficeOpisina ng Pamamahala sa Suplay at Ari-arian
SystemSistema
TeachingPagtuturo
Teaching in the Early Grade (K-2)Pagtuturo sa Pangunang Antas (K-2)
TeamPangkat
TechnicalTeknikal
TechnologyTeknolohiya
Technology Management CenterSentro ng Pamamahala sa Teknolohiya
TextilesPananamit
Theater ArtsSining Panteatro
TheoryTeorya
Third World Studies CenterSentro ng Aralin Ukol sa Ikatlong Daigdig
TrainingPagsasanay
Training and Convention DivisionSangay sa Pagsasanay at Kumbensiyon
Training Center for Applied Geodesy and PhotogrammetrySentro ng Pagsasanay sa Aplikadong Heodesiya at Potogrametriya
TranslationSalin
TransportationTransportasyon
Transportation StudiesPag-aaral ukol sa Transportasyon
TribunalHukuman
Tri-CollegeTatlong Kolehiyo
Tri-College PhD Philippine Studies ProgramPrograma ng Tatlong Kolehiyo ukol sa Doktorado sa Filipinolohiya
TropicalTropiko
Tropical LandscapeHubog- Lupang Tropiko
UndergraduateDi-gradwado
Undergraduate Program CoordinatorTagapag-ugnay ng Programang Di-gradwado
Unit Supply OfficerTagapamahala ng Suplay ng Yunit
UniversityUnibersidad
University Center for Integrative and Development StudiesSentro ng Unibersidad sa Araling Mapaglangkap at Pangkaularan
University Center for Women’s StudiesSentro ng Unibersidad sa Aralin ukol sa Kababaihan
University Computer CenterSentro ng Kompiyuter sa Unibersidad
University Food ServiceSerbisyong Pampagkain ng Unibersidad
University Health ServiceSerbisyong Pangkalusugan ng Unibersidad
University LibraryAklatan ng Unibersidad
University RegistrarRehistrador ng Unibersidad
University TheaterTeatro ng Unibersidad
UP Bachelor of LawsUP Batsilyer sa Batas
UP Diliman Learning Resource CenterSentro ng mga Gamit sa Pagkatuto ng UP Diliman
UP Diliman PolicePulisya ng UP Diliman
UP Extension Program in Pampanga and OlongapoUP Programang Ekstensiyon sa Pampanga at Olongapo
UP Filipiniana Dance GroupUP Pangkat ng Sayaw-Filipiniana
UP Integrated SchoolPinag-isang Paaralan ng UP
UP PressLimbagan ng UP
UP System Offices in Diliman Mga Opisina ng Sistemang UP na nasa Diliman
UrbanUrban
UtilitiesKagamitan
UtilizationPaggamit
Validating OfficerOpisyal na Tagapagpatibay
Varsity Sports ProgramPrograma ng Isports Pang-varsity
Vice ChairpersonPangalawang Tagapangulo
Vice President for Academic AffairsPangalawang Pangulo para sa mga Gawaing Akademiko
Vice President for AdministrationPangalawang Pangulo para sa Administrasyon
Vice President for DevelopmentPangalawang Pangulo para sa Pagpapaunlad
Vice President for Legal AffairsPangalawang Pangulo para sa mga Gawaing Pambatas
Vice President for Planning and FinancePangalawang Pangulo para sa Pagpaplano at Pinansiya
Vice President for Public AffairsPangalawang Pangulo para sa mga Gawaing Pangmadla
Vice-ChancellorBise-Tsanselor
Vice-Chancellor for Academic AffairsBise-Tsanselor para sa mga Gawaing Akademiko
Vice-Chancellor for AdministrationBise-Tsanselor para sa Administrasyon
Vice-Chancellor for Community AffairsBise-Tsanselor para sa mga Gawaing Pampamayanan
Vice-Chancellor for Research and DevelopmentBise-Tsanselor para sa Saliksik at Pagpapaunlad
Vice-Chancellor for Student AffairsBise-Tsanselor para sa mga Gawaing Pangmag-aaral
Vice-PresidentPangalawang Pangulo
Visual CommunicationKomunikasyong Biswal
Water ResourcesYamang Tubig
Wika Program CoordinatorTagapag-ugnay para sa Programa sa Wika
Winds and Percussion DepartmentKagawaran ng mga Instrumentong Hinihipan at Hinahampas
WomenKababaihan
Women and DevelopmentKababaihan at Kaunlaran
WorkGawain
WritingPagsulat
Zonal Research Pansonang Saliksik