981-8500 lokal 4583, 426-5838

swf@upd.edu.ph

aklatang_bayan

Pinagtibay at ipinatupad sa UP noong 1989 ang isang Patakarang Pangwika na nagtatakda na Filipino ang maging pangunahing midyum ng pagtuturo. Hindi lamang ito pagtalima sa mga probisyong pangwika sa Konstitusyon. Pagkilala rin ito sa katunayan na sariling wika ang higit na mabisang kasangkapan ng edukasyon; at ang edukasyon na ginagamitan ng wikang naiintindihan ng nakararami ay paghawan ng landas tungo sa katarungang panlipunan.

Ngunit hindi sapat ang isang Patakarang Pangwika para palaganapin ang wikang Filipino sa akademya. Kailangan ang mga kagamitang panturo, lalo na ng mga textbuk sa Filipino na magagamit ng mga guro at mag-aaral. Isinilang ang proyektong Aklatang Bayan para isulat at maglimbag sa wikang Filipino ng mga aklat sa iba’t ibang disiplina.

Ang pagsulat ng mga textbuk ay nilahukan ng mga guro at iskolar sa iba’t ibang disiplina gayundin ng mga manunulat at ekspert sa wikang Filipino. Sinuportahan naman ang paglilimbag ng mga ahensiya ng pamahalaan tulad ng Kagawaran ng Agham at Teknolohiya (DOST), ilang maasahang lider pampolitika ng bansa, at iba pang indibidwal na may pagmamalasakit sa pambansang wika.

Mula nang simulan ang proyekto noong 1994, may 100 titulo na sa Aklatang Bayan. Hindi lamang ang dami ng mga nailimbag na libro ang ipinagkakapuri nito kundi ang kahusayan ng mga ito. Tumanggap ang ilan sa mga libro ng mga parangal at pagkilala mula sa iba’t ibang samahan at institusyon. Noong 1997, pinarangalan ang Sentro ng Wikang Filipino bilang Publisher of the Year sa National Book Award ng Manila Critics Circle.

Inaasahan na sa pamamagitan ng Aklatang Bayan, mas mabisang maipupunla ang karunungan sa mga kabataang mag-aaral, gayundin ang komitment na maipalaganap ang gayong karunungan sa sambayanang Pilipino. Tunay na alay ito ng UP sa bayan!

Panawagan sa Gawad Teksbuk