981-8500 lokal 4583, 426-5838

swf@upd.edu.ph

  • Josefina C. Flores
  • 98 p.; 22 x 28 cm; c1996 P150.00
  • ISBN 971-8781-08-0 (bookpaper; softbound)

Manwal ng mga eksperimento sa Kemistri I. Bunga ito ng mahigit sa apat na taong pag-aaral, sinubukan ng mismong sumulat at ipinagawa sa mga mag-aaral upang makatiyak na ang makukuhang resulta ay ayon sa konseptong pinagbabatayan.
Binigyang-pansin sa pagsulat ang paggamit ng mga murang kemikal na likas na makukuha sa bansa.