981-8500 lokal 4583, 426-5838

swf@upd.edu.ph

  • Teresita A. Alcantara
  • P300.00 282 p.; 18 x 25 cm; c1999
  • (bookpaper; softbound) ISBN 971-8781-77-3

Salin ito ng akdang nakasulat sa Espanyol, isang pag-aaral lingguwistiko ng mga hispanismo o salitang espanyol na matatagpuan sa makabagong Filipino, batay sa komunikasyong pangmadla ng Filipinas tulad ng radyo, telebisyon, peryodiko at magazine. Isinagawa
ang pag-aaral ayon sa iba’t ibang antas lingguwistiko: ortograpiko, ponolohiko, morpolohiko, semantiko at leksiko, upang alamin kung paano pumaloob at umangkop ang mga hispanismo sa wikang pambansa. Kasama rin sa pag-aaral ang frecuencia o dalas o porsentahe ng paggamit ng mga hispanismo sa kasalukuyan at kung paano ginagamit ng makabagong Flipino ang mga hispanismo para palawakin ang bokabularyong ito. Pinatutunayan sa akdang ito na buhay na buhay ang mga hispanismo sa Filipino.