981-8500 lokal 4583, 426-5838

swf@upd.edu.ph

  • Galileo S. Zafra at Marita C. Pimentel, tagapamahala ng proyekto
  • 62 p.; 15 x 23 cm; P100.00
  • ISBN 978-971-635-030-2 (bookpaper; softbound)

Ang Glosari ay naglalaman ng pangalan ng mga opisina sa UP Diliman at Sistemang UP na nakabase sa loob ng Diliman; mga programang akademiko at mga titulo at posisyong pang-administrasyon na karaniwang nasa wikang Ingles at tinumbasan sa wikang Filipino batay sa mga alituntunin ng SWF na nakakodigo sa dinivelop din nitong Gabay sa Editing.