981-8500 lokal 4583, 426-5838

swf@upd.edu.ph

  • Lilian A. de las Llagas
  • 131 p.; 18 x 25 cm; c1998 P200.00
  • ISBN 971-8781-52-8 (bookpaper; softbound)

Isinulat ang aklat na ito para sa mga mag-aaral ng Entomolohiya Medikal bilang isang panimulang sanggunian. Ito ay tumatalakay sa morpolohiya, gawi ng buhay, pamamaraan ng pagsugpo, at mga sakit na dinadala o idinudulot ng iba’t ibang uri ng mga kulisap o insekto at iba pang kamag-anakan nito.