981-8500 lokal 4583, 426-5838

swf@upd.edu.ph

  • Annabelle A. Herrera, Arnold V. Hallare, at Edna A. Amparado
  • P200.00 155 p.; 18 x 25 cm; c1999
  • (bookpaper; softbound) ISBN 971-8781-93-5

Teksbuk para sa mga nag-uumpisang mag-aral ng embriolohiya. Simple lamang na tinatalakay ang morpolohiya ng mga embryo at mga konsepto ng mekanismo nito. Makatutulong ito sa pag-unawa ng mga bahagi ng embryo at ang mekanismo ng kanilang development na makikita sa slide sa laboratoryo.