981-8500 lokal 4583, 426-5838

swf@upd.edu.ph

  • Adelina A. Barrion, et al.
  • P175.00 128 p.; 22 x 28 cm; c1996
  • (bookpaper;softbound) ISBN 971-8781-54-4

Katambal na aklat ng Biyolohiya II: Manwal Panlaboratoryo. Isinama rin dito ang mga paksang mahalaga sa pangkalahatang kaalaman ng mga mag-aaral.