Vamos a Ver

Kategorya: Sanyata
  • Edgardo Tiamson
  • 18 x 25 cm; c1998 P200.00
  • ISBN 971-8781-73-0 (bookpaper; softbound)
Nauna ang Contigo sa Vamos a Ver. Pangunahing layunin ng Contigo na gisingin ang interes ng estudyante sa pag-aaral ng wikang Kastila sa tulong ng wikang Filipino. Layunin naman ng Vamos a Ver na panatilihing buhay at payabungin ang interes na ito. Una, sa tulong ng wikang Filipino at, pangalawa, sa pamamagitan ng mga pagsasanay na inihanda para mapabilis ang pagkatuto hindi lamang ng mga estruktura ng wikang Kastila kundi, ng higit sa lahat, ng bokabularyo.