Suerte! (español básico para universitarios filipinos)

Kategorya: Sanyata
  • Febe Soledad M. Luntao, Conchita Jaranilla Villar, at Edgardo Tiamson
  • 150 p.; 18 x 25 cm; c2005 P200.00
  • ISBN971-635-021-X (bookpaper; softbound)
Nauna ang Suerte sa Abreganas. Pangunahing layunin ng Suerte na gisingin ang interes ng estudyante sa pag-aaral ng wikang Kastila sa tulong ng wikang Filipino. Layunin naman ng Suerte na panatilihing buhay at payabungin ang interes na ito. Una, sa tulong ng wikang Filipino at, pangalawa, sa pamamagitan ng mga pagsasanay na inihanda para mapabilis ang pagkatuto hindi lamang ng mga estruktura ng wikang Kastila kundi, ng higit sa lahat, ng bokabularyo.