Sining at Lipunan (Pangalawang Edisyon)

Kategorya: Sanyata
  • Cecile De La Paz at Patrick D. Flores
  • P220.00 217 p.; 18 x 25 cm; c 2014
  • (bookpaper; softbound)
  • ISBN978-971-635-045-6
Mula sa pasasaoroblema sa konsepto ng sining, tinatahak ng diskusyon ng textbuk na ito ang mahalagang aspekto ng sining at ang proseso ng pagbuo at pagbago nito sa kamay ng tao at lipunang binubuo at binabago rin ng sining. Ang aspekto ng anyo, wika, produksiyon at pamana ng sining ay itinatanghal bilang mahahalagang salik sa pagsisiyasat sa sining at sa komplikadong ugnayan nito sa lipunan.