Si Alice sa Daigdig ng mga Hiwaga

Kategorya: Bahandi
  • ni Lewis Caroll
  • Salin ni Aurora E. Batnag
  • 135 p.; 13 x 20 cm; c2000 P150.00
  • ISBN971-8781-95-1 (bookpaper; softbound)
Isang salin sa Filipino ng sikat na kuwento ni Lewis Carroll na Alice in Wonderland. Itinatampok sa libro ang samotsari at makukulay na karanasang nabuo sa pusod ng isip ng bata. Ipinaloob sa makabagong parabula at paradoha ang pagsasalikop ng dahas at paglaya, ng lungkot at pagtuklas ng pagbabanyuhay at pagmamahal.