Pagkatao at Teknolohiya

Kategorya: Ili
  • Leonardo D. de Castro
  • 149 p.; 18 x 25 cm; c1998 P175.00
  • ISBN 971-8781-89-7 (bookpaper; softbound)
Masinsinan ang ginagawang pagtalakay sa aklat na ito— nagpapatunay sa malalim at mapanuring pamilyaridad ng may-akda sa kontemporanyong medisina at sa mga problemang dulot nito. Sa kaniyang pilosopikal na pagbalangkas, naipakikita ng awtor na ang mga kamangha-manghang teknolohiyang medikal ay may mga nakatagong patibong na dapat pag-ingatan. Ipinaliliwanag ng aklat ang malaking hamon para sa mga gumagamit ng teknolohiya. Dapat nilang ipakita na ang aplikasyon ng mga ito sa pag-aanak, cloning, sa pagsasalin ng organo, sa pananaliksik sa tao, at sa iba pang larangan ng medisina, ay mapakikinabangan nang ligtas at walang labag sa pagkatao.