Mataas na Alhebra

Kategorya: Paraluman
  • Anthony C. Ocampo, Alex R. Alix, Diana S. Aure, at Lawlita N. Cabahug
  • 142 p.; 18 x 25 cm; c1997 P100.00 [out of print]
  • ISBN 971-8781-40-4 (bookpaper; softbound)
Teksbuk sa kursong Alhebra sa hay-iskul. Binubuo ito ng pitong yunit: 1. ang sistema ng Numerong Real; II. Rational Exponent; III. Mga Funsiyon at Relasyon; IV. Mga Alhebraikong Funsiyon; V. Mga Iba Pang funsiyon: VI. Mga Sequence at Mga Serye; at VII. Mga Funsiyong Polynomial.