Glosari ng mga Salita sa Pagpaplanong Urban at Rehiyonal

Kategorya: Sanyata
  • Jose Edgardo A. Gomez, Jr., Jun T. Castro, Crispin Emmanuel D. Diaz, Mario R. Delos Reyes
  • P150.00 177 p.; 12.5 x 20 cm; c2013
  • (bookpaper; softbound)
  • ISBN978-971-635-041-8
Kalipunan ng mga termino na ginagamit sa pagpaplanong urban at rehiyonal na nasa Filipino. Ang nabuong mga termino ay ayon sa pagkagamit ng mga awtor sa kanilang pagtuturo at mga praktisyuner sa pagpaplanong urban at rehiyonal. Maihalintulad ito sa Garden City, nilikha ito para magkaroon ng alternatibong pamalit sa nakagawiang glosari na nasusulat sa Ingles. Pinagsikapan itong isaFilipino upang maipaabot sa maraming mambabasa di lamang sa praktisyoner ng pagpaplanong urban at rehiyonal kundi sa ibang mamamayan na interesado sa pagpaplanong urban at rehiyonal.