Agham, Teknolohiya at Lipunan (Mga Babasahin sa STS)

Kategorya: Paraluman
  • Lilia Q. Santiago, editor
  • 407 p.; 21 x 27.5 cm; c1997 P330.00
  • ISBN 971-635-006-6 (bookpaper; softbound)
Ang Agham, Teknolohiya, at Lipunan ay naglalaman ng mga isinaling babasahin sa STS. Ang STS ay isang G.E. na kurso na kinukuha ng lahat ng estudyante anuman ang kanilang disiplina.