981-8500 lokal 4583, 426-5838

swf@upd.edu.ph

  • Anthony C. Ocampo, Shirley M. Anselmo, Roel T. Belleza, at Cherry Lyn V. Cando
  • 148 p.; 18 x 25 cm; c1996 P100.00
  • ISBN 971-8787-36-6 (bookpaper; softbound)

Ang Agham Computer ay isang komprehensibong libro tungkol sa arte at agham ng paggawa ng mga programa para sa computer at epekto ng nasabing computer sa lipunan. Ang mga konsepto sa pagpoprograma na itinuturo sa librong ito ay genericβ€”maaaring gamitin sa iba’t ibang lengguwaheng pamprograma (programming languages). Dalawang lengguwaheng pamprograma ang ginamit sa librong ito upang magsilbing halimbawa. Ito ay ang Turbo Basic at Turbo Pascal.