981-8500 lokal 4583, 426-5838

swf@upd.edu.ph

  • Galileo S. Zafra (editor)
  • Php 150.00 133 p.; 15 x 23 cm; c2008
  • (bookpaper; softbound) ISBN978-971-635-029-6

Di-matatawaran ang kahalagahan ng pananaliksik sa lahat ng larang ng pagsusulong ng wikang Filipino—sa pagtuturo, sa publikasyon, sa advocacy—kailangan ang produkto ng mga pananaliksik. Kaya naman, mahalaga na magkaroon ng isang planado at sistematikong pag-aaral sa wika. Ang totoo’y marami namang nagkakainteres na mag-aral sa
wikang Filipino at sa iba pang wika sa Filipinas. Ngunit marami rin sa mga proyekto ay puta-putaki at nakatuon lamang sa napakaespesipikong mga larang kung kaya hindi gaanong maramdaman ang bisa sa kasalukuyang pagkilos para palaganapin ang wikang pambansa.
Kaya nga kailangan ang adyenda sa wika na puwedeng magsilbing gabay ng mga mananaliksik at maging batayan din sa pagpili ng pagkakalooban ng gawad saliksik munti man o malawakan na makapag-aambag sa pagsusulong ng wikang Filipino.