981-8500 lokal 4583, 426-5838

swf@upd.edu.ph

  • Salin ni Mario I. Miclat
  • 228 p.; 15 x 20 cm; c2001 P100.00
  • ISBN 971-635-000-7 (bookpaper; softbound)

Ang kathang agham ay sangay ng fiction na patungkol sa posibleng epekto ng siyensiya at bagong teknolohiya sa tao at/o sistemang panlipunan. Pumapatungkol ito sa bagong pagtingin sa lipunan ng tao o sa katangian ng indibidwal, o sa mga bagay na magaganap sa hinaharap, ayon sa isang teoryang siyentipiko.
Tampok sa Ang Tala ang malayong bukas, upang malimi ang hiwaga ng nakaraan na nagpabago sa kasaysayan ng sangkatauhan. Dadalhin din tayo ng Mga Panaginip ni Einstein sa nakaraan para maintindihan ang takbo ng isip at diwang nag-uudyok sa isang dakilang siyentista. Samantalang, ang Bulaklak sa Libingan ng Daga ay kuwento ng isang kagila-gilalas na eksperimento upang maging henyo ang isang taong salat sa isip.