981-8500 lokal 4583, 426-5838

swf@upd.edu.ph

  • Noemi U. Rosal
  • P150.00 112 p.; 18 x 25 cm; c2011
  • (bookpaper; softbound)
  • ISBN978-971-635-037-1

Ang aklat ay tungkol sa pag-aaral at pagtuturo
ng gramatikang Ilokano. Naglalaman
ito ng batayang kasanayan sa pananalita,
pakikinig, pagbasa at pagsulat sa kolokyal
na Ilokano. Hinati ito sa tatlong yunit na may
15 aralin, leksiyon na nakasentro sa pangaraw-
araw na sitwasyon sa tunay na buhay ng isang mag-aaral.
Ang sumusunod na mga aralin ay estruktura ng wikang Ilokano
nasa Yunit I, isinabay ang pagtuturo ng mga panghalip at mga
pangngalan; ang Yunit II naman ay nakapokus sa mga pang-uri, at
ang Yunit III ay nakasentro sa pandiwa at pang-abay.