981-8500 lokal 4583, 426-5838

swf@upd.edu.ph

E-Bahagi Picture

Ang e-Bahagi ay publikasyon ng mga tesis at disertasyon tungkol sa wikang Filipino o sa iba’t ibang paksa mula sa mga akademikong disiplina na gumagamit ng wikang Filipino. Ang mga pananaliksik na ito ay patunay na buhay ang intelektuwalisasyon ng wikang Filipino.

SEAMAN-FINAL-COVER F

Ang Pilipinong Seaman sa Globalisasyon: Mga Naratibo ng Pagsubok at Pakikibaka

Joanne Visaya Manzano

 

Tinalakay sa aklat kung paano naisasakatuparan ang konseptwal na dibisyon ng dagat at lupa upang maisulong ang mga layunin ng neoliberalistang globalisasyon.

 

Ang May-Akda: Si Joanne Visaya Manzano ay Katuwang na Propesor sa Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas sa Kolehiyo ng Arte at Literatura, Unibersidad ng Pilipinas Diliman. Miyembro ng Taripnong, Association of Cagayan Valley Advocates at All UP Academic Employees Union. Anak siya ng seaman na nagtrabaho sa internasyonal na barko sa loob ng apat na dekada.

KINABUHI-COVER-FINAL F

Kinabuhi: Kultura at Wika sa Salin ng mga Kuwentong Bukidnon 

Leonisa A. Impil

 

Ang aklat ay isang pagsasalin ng mga katutubong kuwento ng mga Bukidnon sa sitio Cabagtasan, Barangay Codcod, Lungsod ng San Carlos, Negros Occidental kung saan naninirahan ang mga humigit-kumulang sa tatlong daang mga Bukidnon.

 

Ang May-Akda: Si Leonisa A. Impil ay isang Assistant Professor II ng Carlos Hilado Memorial State College, Lungsod Talisay, Negros Occidental. Nagtapos ng Master sa Arte (Filipino–Pagsasalin) at kasalukuyang nagpapakadalubhasa ng Doktorado sa Pilosopiya (Filipino–Pagsasalin) sa Unibersidad ng Pilipinas, Diliman, Lungsod Quezon.  

WIKA AT PASISMO BOOK COVER C

WIKA AT PASISMO:
Politika ng Wika at Araling Wika
sa Panahon ng Diktadura

Gonzalo Campoamor II

 

Sinusuri ng libro ang wika at ang pag-aaral nito bilang lugar ng politika at tunggalian. Inaral ang pag-unlad at tunguhin ng iba’t ibang uri ng araling wika sa labas ng bansa at ang impluwensiyang dulot ng mga ito sa mga pag-aaral na ginawa sa loob ng bansa. Nakasentro ang pagtalakay ng politika ng araling wika at politika ng wika sa panahon ng dekada sitenta dahil sa panahong iyon din naging pinakaproduktibo ang mga nabanggit na aralin. Pinakaproduktibo ang naging pag-unlad ng mga araling wika dahil sa mga panahon ding iyon naging lantad ang ideolohikal na tunggalian sa pagitan ng wika at lipunan, gaya ng kongkretong tunggalian sa mismong lipunan. Nakatutok ang pag-aaral sa paggamit ng wika bilang instrumento ng kapangyarihan at wika bilang materyal na manipestasyon ng pasistang ideolohiya ng reaksyonaryong pamahalaang Marcos sa ilalim ng balatkayong kilusang demokratiko at palinghenetikong kilala natin ngayon bilang “Bagong Lipunan.”

 

Ang May-Akda:  Si Gonzalo Campoamor II ay kasalukuyang Propesor sa Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas sa Kolehiyo ng Arte at Literatura, Unibersidad ng Pilipinas Diliman. Nagtapos siya ng di-gradwado at gradwadong kurso sa Philippine Studies, Wika, at Kasaysayan sa Unibersidad ng Pilipinas, Diliman at Hitotsubashi University sa Tokyo.