BISYON

Itaguyod ang wikang Filipino bilang midyum ng pagtuturo, saliksik, publikasyon, at opisyal na komunikasyon ayon sa tadhana ng Konstitusyong 1987.

MISYON

Manguna sa implementasyon ng Patakarang Pangwika sa Unibersidad ng Pilipinas Diliman.