981-8500 lokal 4583, 426-5838

swf@upd.edu.ph

  • Salin ni Remedios B. Ramos, pinamatnugutan ni Erlinda K. Alburo
  • 140 p.; 13 x 20 cm; c1998 P150.00
  • ISBN 971-8781-90-0 (bookpaper; softbound)

Makatutulong ang aklat na ito upang angkopan ang pangangailangan sa pangunahing batis sa pag-aaral at pagtuturo ng kasaysayang pangkultura ng Filipinas. Para sa mga Cebuano at Filipinong nakaririnig o nakababasa tungkol kay Sotto, magbibigay ang librong ito ng kongkretong ebidensiya ng kanilang ambag sa kilusang makabayan at magbibigay ng linaw sa ugnayan ng kultura at kasaysayan sa isang mahalagang rehiyon ng bansa.