981-8500 lokal 4583, 426-5838

swf@upd.edu.ph

  • Florentino C. Sumera
  • Php 500.00 486 p.; 18 x 25 cm., c2007
  • (bookpaper; softbound) ISBN978-971-635-028-9 

Layunin ng librong ito na makapagbigay ng maikling kurso sa paggamit at pag-unawa ng mga konsepto ng Kemistri ng Carbon sa loob ng isang semestre. Ang mga paksa at kaayusan ng libro ay naaayon lamang sa layuning iklian ang buong kurso at dahan-dahang pagdaragdag ng mga impormasyon. Tinatalakay dito ang mga paksang may kaugnayan sa larangan ng agham ng buhay, materyal, kalusugan
at medesina, kaligiran, pang-araw-araw na kabuhayan, at pandaigdigang kapakanan na isiningit sa lugar na nauukol. Madaling matagpuan sa internet ang mga paksang ito kaya ang bawat kabanata ay nagbibigay ng direksiyon kung saan matatagpuan ang mga paksa sa internet. Naglalaman ito ng iba’t ibang proseso ng pag-aaral na nagpapaunlad sa paggamit ng iba’t ibang impormasyon sa katangian at reaksiyon ng mga molecule ng carbon sa pagsagot ng mga pagsasanay.
Siksik at pinaikli ang mga paksa dito na maaaring magamit din ito ng mga nagsipagtapos ng kurso ng kemistri sa pagbabalik-aral para sa pambansang pagsusulit sa propesyon ng kemistri.