981-8500 lokal 4583, 426-5838

swf@upd.edu.ph

  • Pamela C. Constantino
  • P300 230 p.; 15 x 23 cm; c2014
  • (bookpaper; softbound)
  • ISBN 978-971-365-046-3

Ang aklat ay unang bahagi ng serye ng
dalawang aklat ng kritikal na pag-aaral
na pinagdaanang kasaysayan ng wikang
pambansa ng Pilipinas. Sa unang bahagi ng
serye, tinalunton ang naging papel ng mga
institusyon, indibidwal, at grupo o mga
samahan kaugnay ng pagbubuo ng bansa
sa pamamagitan ng wikang pambansa, sa panahon ng Amerikano
at Hapon, hanggang sa pagkakamit ng kalayaan noong 1946.
Partikular na tinalakay dito ang papel ng mga indibidwal na
Amerikano na hindi sumang-ayon sa patakarang pangwika
ng gobyernong Amerikano sa Ingles, ang mga indibidwal na
Pilipinong karamiha’y mga manunulat at peryodista, at mga
samahang pangwika na nabuo sa panahong iyon bilang reaksiyon
sa pagdomina ng Ingles lalo na sa larangan ng edukasyon.
Naglista rin ng mga pahayagang nalimbag sa panahong iyon na
tumalakay sa mga isyung pangwika. Ang bilang o dami ng mga
pahayagang ito, di lang sa Pilipinas kundi maging sa Amerika ay
nagpatunay na gintong panahon ng pamamahayag at pagsusulat
ng mga saloobin at opinyon ang panahong ito.