981-8500 lokal 4583, 426-5838

swf@upd.edu.ph

  • Eden M. Gripaldo, Rowena R. Boquiren, Evelyn A. Miranda, Ricardo T. Jose, Violeta S. Ignacio, Dante L.
  • Ambrosio, Phoebe Zoe Maria U. Sanchez, Daniel C. Talde, Henry F. Funtecha, Dwight A. Diestro, Bernard
  • Leo M. Karganilla, Roberto C. Mata
  • P300.00 365 p.; 18 x 25 cm; c2003; 2009
  • (bookpaper; softbound) ISBN978-971-635-016-3
  • Binagong Edisyon

Ang kasalukuyang aklat ay pagtatangka ng mga may-akda na pahalagahan ang pananaw na maka-Filipino. Ito ang magiging babasahin sa kursong Kasaysayan I, tinatalakay dito ang kasaysayan ng Filipinas at mga institusyong Filipino. Kabilang dito ang mga aspektong pampolitika, pangkabuhayan, panlipunan, at pangkulturang pagyabong ng Filipinas. Inaasahan na matutuhan ng mga mag-aaral ang mga layunin ng kurso na magkaroon ng malawak na pananaw sa kasaysayan sa Filipino upang mapalahagahan ang mayamang pamana ng kalinangang Filipino; maitaguyod ang kamalayang makasaysayan sa malinaw na paglalahad sa pamamagitan ng makaagham na pamamaraan ng pag-aaral at pagsusulat ng kasaysayan; at mapatindi ang marubdob na pag-alam na kaakibat ang mataas na antas ng moral at intelektuwal na katapatan sa sarili at sa bayan.