981-8500 lokal 4583, 426-5838

swf@upd.edu.ph

  • Roberto P. Rubio (UP SWF-Los Baños)
  • 142 p.; 18 x 25 cm; c1998 P175.00
  • ISBN 971-8781-75-7 (bookpaper; softbound)

Teksbuk sa larangan ng Agrikultura na naglalaman ng mga tuntunin sa pamamahala ng ilahas ( wildlife) sa tropiko. Nahahati sa apat na bahagi: I. Pagsinop ng Ilahas; II. Biolohiya ng Ilahas; III. Ekolohiya ng Ilahas; at IV. Pamamahala ng Ilahas.