981-8500 lokal 4583, 426-5838

swf@upd.edu.ph

  • Alejandro J. Casambre at Ruby G. Alcantara
  • 140 p.; 18 x 25 cm; c1998 P200.00
  • ISBN 971-8781-84-6 (bookpaper; softbound)

Mahusay ka bang makinig? Sa lahat ng tatlong konteksto, napag-alaman na nagtataglay ng impormasyon ang mga kumuha ng pagsusulit bago sila mag-test subalit tila hindi nila taglay ang gayong impormasyon pagkakuha ng test (post-test) nang gamitin sa kaugnay na diskurso.
Ang pangyayaring ito ay kailangan pang patunayan at suriin sa pamamagitan ng pag-aaral kung paano naipaloob ang impormasyon sa ekspiremental na stimulus.
Tatanggapin ba ninyo ang hamon na linawin ang kahulugan ng di-pakikinig sa inyong klase? Nagbibigay ang Husay sa Pakikinig ng mga panimulang kaalaman upang matulungan kayong mapahusay ang inyong pang-unawa sa mga pangunahing kasanayan para sa personal at panlipunang kaunlaran.