981-8500 lokal 4583, 426-5838

swf@upd.edu.ph

  • Annabelle A. Herrera, Arnold V. Hallare, at Edna A. Amparado
  • P150.00 98 p.; 22 x 28 cm; c1996
  • (bookpaper; softbound) ISBN 971-8781-02-7

Manwal na pantulong at pandagdag sa aklat sa Histolohiya. Layunin na matulungan ang mga nag-uumpisang mag-aral ng histolohiya sa pamamagitan ng mga gabay sa pag-aaral na nakapaloob dito.