981-8500 lokal 4583, 426-5838

swf@upd.edu.ph

  • Jonathan C. Malicsi
  • P220.00 220 p.; 15 x 23 cm; c2013
  • (bookpaper; softbound)
  • ISBN978-971-635-042-5

Ang aklat na ito ay magsilbing sanggunian
ng mga guro at mag-aaral, at maaaring
gawing batayan sa paghahambing ng
Filipino sa iba pang mga wika, gaya ng
iba pang wika sa Pilipinas, at wikang
Asyano na itinuturo sa UP. Ilan lang ito sa
mga inilalahad ng Gramar ng Filipino na
kaiba o wala sa mga naunang gramatika. Bunga ito ng panibagong
pag-aaral ng Filipino ng mass media, at muling pagsusuri ng mga
datos na ginamit ng mga naunang gramatika. Ang ganitong pagaaral
ay pangkaraniwan sa linggwistiks, na ang layunin ay ang
deskripsiyon ng wika, na dapat ay maging gabay sa pagtuturo at
pag-aaral ng wika lalo na’t patuloy na nagbabago ang estruktura
at mga proseso ng wika habang hinuhubog ito ng mga manunulat,
editor, brokaster, at mga namumuno sa lipunan.