981-8500 lokal 4583, 426-5838

swf@upd.edu.ph

  • Jose Edgardo A. Gomez, Jr., Jun T. Castro,
    Crispin Emmanuel D. Diaz, Mario R. Delos
    Reyes
  • P150.00 177 p.; 12.5 x 20 cm; c2013
  • (bookpaper; softbound)
  • ISBN978-971-635-041-8

Kalipunan ng mga termino na ginagamit
sa pagpaplanong urban at rehiyonal na
nasa Filipino. Ang nabuong mga termino
ay ayon sa pagkagamit ng mga awtor sa
kanilang pagtuturo at mga praktisyuner sa pagpaplanong urban
at rehiyonal. Maihalintulad ito sa Garden City, nilikha ito para
magkaroon ng alternatibong pamalit sa nakagawiang glosari
na nasusulat sa Ingles. Pinagsikapan itong isaFilipino upang
maipaabot sa maraming mambabasa di lamang sa praktisyoner
ng pagpaplanong urban at rehiyonal kundi sa ibang mamamayan
na interesado sa pagpaplanong urban at rehiyonal.