981-8500 lokal 4583, 426-5838

swf@upd.edu.ph

  • Galileo S. Zafra, et al. (editor)
  • 73 p.; 18 x 25 cm, c2008 Php 90.00
  • ISBN978-971-635-031-9 (bookpaper; softbound)

Ito ay naglalaman ng mga tiyak na patnubay o tuntunin sa pagbaybay na nagpapaliwanag sa posibleng solusyon sa iba’t ibang suliraning pangwika na naeengkuwentro ng mga manunulat, editor, guro, mag-aaral, at iba pang gumagamit ng wikang Filipino. Produkto ito ng kongkretong karanasan at hakbang-hakbang na konsultasyon sa mga indibidwal at sektor na kabahagi sa pagpapalaganap ng wikang Filipino bilang wika ng akademya.
Sa pamamagitan ng Gabay sa Ispeling, nag-ambag ang SWF-UPD sa mga proseso ng pagtiyak sa anyo at hugis ng ating wikang pambansa, sa estandardisasyon ng Filipino upang mabisa mabilis itong magamit bilang kasangkapan sa iba’t ibang antas at larangan ng pagkatuto.