981-8500 lokal 4583, 426-5838

swf@upd.edu.ph

  • Lilia F. Antonio, Florentino A. Iniego, Jr., at Roberto D. Tangco , mga editor
  • P200.00 179 p.; 15 x 22.5 cm; c2006
  • (bookpaer; softbound) ISBN 978-971-635-025-8

Ang nilalaman ng aklat ay ang papel na binasa ng mga tagapagsalita sa seminar-workshop na Mga Malikhaing Pamamaraan sa Pagsusulat at Pagsasalin. Ang layunin nito na maituro ang mga pangunahing kaalaman, elemento, prinsipyo, at patakaran sa mga gawaing pagsasalin at malikhaing pagsusulat ng tula, dula, kuwentong pambata
at nobela; mahasa ang kasanayan na sumulat at lumikha ng mga akda ayon sa mayamang metodo ng pagsasalin at malikhaing pagsusulat; maipakilala ang mga modelong maaaring magamit sa pagsasalin at pagsusulat.