981-8500 lokal 4583, 426-5838

swf@upd.edu.ph

  • Consuelo V. Asia, Adoracion Arañez, Ernelea Cao, Daniel Lagunzad, Teresita Perez, Gilda Rivero,
  • Remedios Roderos, Reynaldo Tabbada, at Prescillano Zamora
  • P250.00 163 p.; 22 x 28 cm; c1996
  • (bookpaper; softbound) ISBN 971-8781-13-7

Ang Botanikang Panlaboratoryo ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa mahahalagang konsepto sa larangan ng Botanika. Bawat pagsasanay ay nagsisimula sa isang maikling introduksiyon na sinusundan ng mga paliwanang at gabay kung paano isasagawa ang mga gawain na inaasahang magbunga ng mga makabuluhang obserbasyon at kasagutan sa mga katanungan. Nakatuon ang mga pagsasanay sa mga maaaring maranasan at masaksihan ng mga mag-aaral. Nilalayon ng activity-observation format na ito na makasanayan ng mag-aaral ang paraang siyentipiko.