981-8500 lokal 4583, 426-5838

swf@upd.edu.ph

  • Ludivina Samson-de Padua
  • 45p.; 22 x 28 cm; c1996 P75.00
  • ISBN 971-8781-06-4 (bookpaper’ softbound)

Tumatalakay ito sa mga halamang mahalaga sa ating pang-araw-araw na buhay at mga halamang maaaring mapagkakitaan ng ikabubuhay. Mga halamang katutubo at karaniwan dito sa ating bansa
ang tampok sa librong ito. Kasama rin sa pagtalakay ang mga halamang maaaring makapinsala sa tao, tulad ng pagkalason, pangangati, o nagiging masamang bisyo. Layunin ng librong ito ang maikintal sa isip ng mga mag-aaral ang kahalagahan ng mga halaman at mga produktong nagmumula sa mga ito.