981-8500 lokal 4583, 426-5838

swf@upd.edu.ph

  • Adelina A. Barrion, Ma. Fe Veronica Tudor, Ma. Carmina D. Colle, Netzie M. Bebing, Ma. Cecilia Reanmillo, at Ma. Alegria Robles
  • 170 p.; 22 x 28 cm; c1996 P175.00
  • ISBN 971-8781-35-8 (bookpaper; softbound)

Ikalimang edisyon ito ng manwal panlaboratoryo ng Biyolohiya II-kursong tumatalakay sa mga pangunahing prinsipyo na nauukol sa
mga organismo, populasyon, at komunidad ng lahat ng bagay na may buhay sa mundo. Binigyang-diin sa edisyon ito ang pagsasama ng mga paksa na mahalaga sa pangkalahatang kaalaman ng mga mag-aaral.