981-8500 lokal 4583, 426-5838

swf@upd.edu.ph

  • Jose Peralta, Leticia Ami, Akllani-Rose G. Delacruz-Hidalgo, Erlinda Panggat
  • 149 p.; 18 x 25 cm; c1998 P250.00
  • ISBN 971-8781-64-1 (bookpaper; softbound) [UP Visayas]

Inihanda ang aklat na ito para sa mag-aaral ng teknolohiya sa pagdadala at pagpopoproseso ng isda. Gabay rin ito para sa mga
nasa industriya. Isinasaad sa unang bahagi ang mga prinsipyo ng pagdadala at pagkalinga ng isda. Naglalaman ang ikalawang bahagi ng mga pangunahing teknolohiya sa pagpoproseso ng mga isda.