981-8500 lokal 4583, 426-5838

swf@upd.edu.ph

  • Vivien M. Talisayon, Luzita L. Alcid, Raphael V. Belleza, Teresa Gigi F. Ebaros, Art G. Gimelo, at Liza B. Patacsil
  • P300.00 [out of print] 439 p.; 18 x 25 cm; c1996
  • (bookpaper; softbound) ISBN 971-8781-29-3

Isang aklat para sa mga Filipinong mag-aaral sa ikaapat na baitang ng mataas na paaralan. Maaring gamitin ang aklat na ito bilang isang teksbuk o reference sa klaseng pisika. Nahahati ito sa anim na yunit: Pagkilos at Puwersa, Ang Puwersa sa Matter, Mga Batas ng Konserbasyon, Vibration at Alon, Elektrisidad at Magnetismo, at
Makabagong Pisika. May dalawa hanggang limang kabanata bawat yunit. Bawat kabanata ay may gawain para sa mga mag-aaral, pagtalakay ng mga konsepto o prinsipyo ayon sa mga datos o obserbasyon sa gawain, buod ng kabanata, at tulong sa mga mag-aaral o mga tanong tungkol sa kabanata.