981-8500 lokal 4583, 426-5838

swf@upd.edu.ph

  • Lilia F. Vergara, Cynthia B. Aguila, Lorna A. Aporto, Josefina C. Flores, Della A. Ibabao, Elisa G. Lapa, at Aurora A. Lianko
  • 352 p.; 18 x 25 cm; c1997 P250.00
  • ISBN 971-8781-43-9 (bookpaper; softbound)

Teksbuk sa kursong Kemistri sa hay-iskul. Binubuo ito ng sampung yunit: I. Ang Kemistri; II. Ang Matter; III. Mga Anyo ng Matter-Ang Kinetic Molecular Theory; IV. Ang Atom at ang Periodic Table; V. Ang
mga Chemical Bond; VI. Ang mga Reaksiyong Kemikal; VII. Mga Solution at Colloid; VIII. Chemical Kinetics; IX. Mga Asido at Base; at X. Elektrokemistri.