981-8500 lokal 4583, 426-5838

swf@upd.edu.ph

  • Myrna Bermudo, Flora Cruz, Ofelia Orate, Giabelle Saldaña
  • P 165.00 232p.; 18 x 25 cm; c1997
  • (bookpaper; softbound) [out ot print] ISBN 971-8781-31-5

Teksbuk sa kursong Alhebra sa hay-iskul. Binubuo ng sampung yunit: Mga Ekspresyong Pangmatematika; Mga Operasyon sa Ekspresyog Alhebraiko; Mga Produktong Espesyal at ang Prosesong Factoring; Ang mga Operasyon sa mga Eskpresyong Rasyonal; Mga pangungusap na Pangmatematika; Ang Cartesian Plane; Ang Paghanap ng Solusyon ng Isang Sistema ng mga Tumbasang nasa Unang Antas; Mga Radical; Mga Tumbasang Quadratic; Mga Varyasyon.