981-8500 lokal 4583, 426-5838

swf@upd.edu.ph

  • Benidla S. Santos, patnugot
  • P300.00 374 p.; 18 x 25 cm; c2003
  • (bookpaper; softbound)
  • ISBN 971-635-015-5
  • [out of print; archive copy]

Mga tinipong panayam sa pitong nakaraang
pambansang komperensiya ng SANGFIL na
dinaluhan ng mga gurong Filipino na pinagbubuklod ng isang
layunin, ang mapagbuti at mapaunlad ang pagtuturo ng Filipino.
Ngayon napapanahong ayusin at itanghal ang mga ito sa isang
tomo upang mabasa nang masusi at mapag-aralan ang mga
larangang ganap nang napagtagumpayan ng mga tagasuporta
at tagapagtanggol ng pagpapalaganap ng wika. Mahalaga rin
itong gawin upang masalungguhitan ang krusyal na posisyon ng
samahang pangwika na tulad ng SANGFIl sa malawakang praktis
ng paggamit ng wikang pambansa sa mga institusyong pangedukasyon,
ang papel ng Sangdil sa pagtukoy ng iba pang aparato
na may malaking kinalaman sa pagpapalaganap ng Filipino.