Viva Filipinas

Kategorya: Sanyata
  • Edgardo Tiamson Mendoza
  • P120.00 115 p.; 18 x 25 cm; c2001
  • (bookpaper; softbound) ISBN 971-635-008-2
Sa tulong ng wikang Filipino, pinagagaan ng libro ang pag-aaral ng Kastila at pinatutunayan na maraming salitang Filipino ay galing sa Kastila. Itinatampok din dito ang pagpapayaman ng kaalamang pangkasaysayan at pangkultura ng mga estudyante. Mahalaga sa pag-aaral ng alinmang lengguwahe ang pagkakaroon ng sapat na bokabularyo. Ang pagbibigay-diin dito ang ikinaiba nito sa ibang libro na ginagamit sa pagtuturo ng wikang Kastila. Iba Pang Aklat