Tumbasang Differential

Kategorya: Pasad
  • Edwin S. Tapang
  • P175.00 168 p.; 18 x 25 cm; c1998
  • (bookpaper; softbound) ISBN 971-8781-72-2
Teksbuk sa kursong Tumbasang Differential. Binubuo ng anim na kabanata: I. Batayang Konsepto ng Tumbasang Differential; II. Unang Order ng Ordinaryong Tumbasang Differential; III. Linear na Ordinaryong Tumbasang Differential; IV. Laplace Transformation; V. Numerical na Solusyon; at VI. Partial na Tumbasang Differential.