Tradisyon at Wikang Filipino

Kategorya: Sanyata
  • Virgilio S. Almario
  • P150.00 112 p.; 18 x 25 cm; c1997
  • (bookpaper; softbound) ISBN 971-8781-69-2
Koleksiyon ng mga sanaysay sa iba’t ibang larang ng wikang Filipino, kabilang ang mga pagtalakay sa isyu ng wikang pambansa at pagpapalaganap nito.