Si Tandang Basio Macunat

Kategorya: Bulawan (Ginto)
  • Fray Miguel Lucio y Bustamante
  • Virgilio S. Almario, editor
  • P200.00 120 p.; 18 x 25 cm; c1996
  • (bookpaper; softbound) ISBN 971-8781-10-2
Isang klasikong katha ng ika-19 daantaon. Sa isang banda, isa ito sa tinatawag na “pamaraang oskurantista” ng kolonyalismong Espanyol. Sinulat ayon kay Marcelo H. del Pilar, kaban sa mithiin ng mga Filipino na maging edukado. Sa kabilang banda, mohon ito sa orihinal na panitikang tuluyan at mababanaagan ng simula ng realismo sa pagkukuwento. Magkaagapay sa edisyong ito ang orihinal na teksto (1885) at binagong anyo sang-ayon sa ortograpiya ng modernong Filipino.