Selebrasyon at Lamentasyon

Kategorya: Sanyata
  • Carmen L. delos Santos, Ma. Milagros Geremia-Lachica, at John E. Barrios, mga editor
  • 235 p.; 18 x 25 cm; c1998 P200.00
  • ISBN 971-8781-62-5 (newsprint; softbound)
Binubuo ng labing-anim na kuwento ang Selebrasyon at Lamentasyon, antonolohiya ng literatura mula sa kanlurang Visayas. Bilingguwal ang edisyon na ito para matugunan ang pangangailangang panrehiyon at pambansa sa pag-aaral ng ating panitikan. Sa katotohanan, multilingguwal ang aklat dahil nasusulat sa Hiligaynon, Kinaray-a, at Akeanon, bukod sa bersiyong Filipino. Inaasahan na sa pamamagitan nito ay mabuksan sa mag-aaral na Filipino ang kagandahan ng sining ng mga kababayan sa Visayas. Para sa mga Bisaya, isa namang pagkakataon ito upang masulyapan ang sariling literatura sa isang anyong gumagamit ng pambansang wika.