Sangguniang Gramatika ng Wikang Filipino

Kategorya: Sanyata
  • Fe Laura R. Quetua, Vilma M. Resuma, Fernanda P. Aganan, Paulina B. Bisa, Wilfreda J. Legaspi, Carmelita S. Lorenzo, Anatalia G. Ramos, Teresita P. Semorlan
  • Pinamatnugutan nina Mario I. Miclat at Romulo P. Baquiran, Jr.
  • 85 p.; 18 x 25 cm; c1999 P150.00
  • ISBN 971-8781-50-1 (bookpaper; softbound)
Marami nang pag-aaral sa gramatika ng iba’t ibang wika at wikain sa Filipinas mula pa noong siglo 16. Sinangguni ang marami sa mga gramatikang ito upang maging batayan sa pagbuo ng librong ito. Buhay at dinamikong wika ang Filipino. Nabuo ito sa napakahabang panahon–mula sa mayamang panitikan sa mga kabisera, lalo na sa Kamaynilaan, at sa aktibong interaksiyon ng mga Filipino na may kani-kanilang wikang etniko. Tanggap ng Filipino ang pagpasok ng mga bagong salita at termino mula sa iba’t ibang larangan: sa edukasyon, negosyo, kultura, ekonomiya, at politika. Ang wikang ito na ginagamit, sinasalita, at isinusulat ang siyang itinakdang pambansang wika sa Konstitusyon ng Filipinas ng 1987.