Salin-Suri: Panimulang Pagmamapa ng mga Larangan ng Pag-aaral ng Pagsasalin sa Filipinas (Ikatlong Sourcebook ng Sangfil)

Kategorya: Sanyata
  • Galileo S. Zafra, patnugot
  • Ph400.00 401 p.; 18 x 25 cm; c2009
  • (bookpaper; softbound)
  • ISBN 978-971-635-035-7
Ang Salin-suri ay isang antolohiya bilang katapat ng translation studies o disiplinang may kaugnayan sa produksiyon at deskripsiyon ng pagsasalin. Saklaw nito ang kasaysayan ng pagsasalin, mga metodo ng pagsasalin, teorya ng pagsasalin, ugnayan ng pagsasalin at lipunan, kritisismo ng pagsasalin, at iba pa. Bagaman kailangang pag-ibayuhin pa ang mismong pagsasalin, mahalaga ring sabay na linangin ang salin-suri dahil ang mga konsepto’t kabaritang maaaring iluwal sa larangang ito ang magsisilbing patnubay para sa mas matalino at matinong pagsasalin na kapaki-pakinabang sa nakararami. Layon ng koleksiyong ito na maipakilala ang iba’t ibang larangan ng pag-aaral ng pagsasalin.