Rebolusyong Filipino: Memorias Intimas

Kategorya: Ili
  • Manuel Sityar
  • Salin sa Filipino ni Trinidad O. Regala
  • Pinamatnugutan ni Virgilio S. Almario
  • 216 p.; 18 x 25 cm; c1998
  • ISBN 971-8781-70-6 (sb) P600.00 (bookpaper; softbound)
  • ISBN 971-8781-79-x (hb)
Salin mula sa Espanyol ng mga gunita ng isang “kaaway” sa unang yugto at “kapanalig” sa ikalawang yugto ng Rebolusyong Filipino. Isang mestisong Espanyol, si Sityar ay opisyal ng Guwardiya Sibil na sumapi sa hukbong Filipino noong katapusan ng siglo 20.